W związku z pandemią COVID-19 organizacja egzaminów ósmoklasisty i maturalnego w pierwotnie przewidzianych terminach i w dotychczasowej formule nie jest realna – napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w liście do ministra edukacji. Zaapelował o pilne podanie informacji, co z egzaminami.

Od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

W liście do szefa MEN Dariusza Piontkowskiego Bodnar zauważył, że nic nie wskazuje na to, że sytuacja w Polsce i na świecie, spowodowana pandemią COVID-19, szybko się poprawi, a szkoły i inne placówki oświatowe wznowią pracę po Świętach Wielkanocnych.

"Organizacja egzaminów w istniejących warunkach wiązałaby się z zagrożeniem zdrowia i życia uczniów, nauczycieli oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w przygotowania" – podkreślił rzecznik.

Zwrócił uwagę, że w trosce o dobro uczniów odwołano już tegoroczną sesję egzaminów pisemnych matury międzynarodowej zaplanowanej na 30 kwietnia – 22 maja.

Bodnar wskazał, że tysiące młodych ludzi, których edukacja została w dramatyczny sposób zakłócona na skutek pandemii, oczekują na decyzje MEN w sprawie swoich dalszych losów.

"Uczniowie kontynuują naukę na odległość i muszą w większym stopniu niż kiedykolwiek przygotować się do egzaminów samodzielnie. Rozwiązania zastosowane w odpowiedzi na kryzys nie pozwalają na zachowanie równego dostępu do edukacji. Wielu uczniów nie ma w domu dobrych warunków do nauki lub obarczonych jest dodatkowymi obowiązkami; niektórzy wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych lub zmagają się z innymi poważnymi problemami potęgowanymi przez wymuszoną izolację" – napisał.

Zaznaczył, że stres, jaki zwykle odczuwają uczniowie przed egzaminami, jest obecnie dużo większy, gdyż towarzyszą mu lęk i niepokój o zdrowie swoje i swoich bliskich. "Przedłużanie niepewności co do przebiegu egzaminów może dodatkowo wpłynąć na stan psychiczny dzieci i młodzieży" – dodał.

Bodnar zaapelował o pilne poinformowanie uczniów, ich rodziców i pracowników szkół o planowanych działaniach związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych i o udzielenie informacji o przyszłych rozwiązaniach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Z apelami o odwołanie egzaminów wystąpiły m.in. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy "Solidarność-Oświata", należący do Forum Związków Zawodowych.

Egzamin ósmoklasisty ma się odbywać od 21 do 23 kwietnia. Egzamin maturalny ma się rozpocząć 4 maja.