Związku z epidemią koronawirusa i decyzją rządu o zamknięciu placówek edukacyjnych, DGP odpowiada na kilka pytań praktycznych, dotyczących ograniczeń wprowadzonych przez polskie władze.
Od kiedy będą zamknięte placówki oświatowe?

Zajęcia dydaktyczne są odwołane od dziś. Do szkoły, przedszkola i żłobka można wysłać dziecko jeszcze dziś i jutro, ale to opcja dla rodziców, którzy nie mają, jak zorganizować opieki. Od poniedziałku zostaną zamknięte dla wszystkich. Nie będzie zajęć edukacyjnych, placówka nie zapewni opieki nad dziećmi. Wstępnie taki stan ma trwać do 25 marca.

Które placówki będą zamknięte?

Zawieszenie dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych). Jest jednak kilka wyjątków. Otwarte mają pozostać specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, przy zakładach karnych oraz aresztach śledczych. Działać będą też poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Moje dziecko nie skończyło ośmiu lat. Czy przysługuje mi zwolnienie z pracy?

Tak. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka. Finansuje go ZUS.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

ZUS informuje, że wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS. Może być także złożone drogą e-mailową. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców lub oboje. Ale w tym ostatnim przypadku muszą podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

Jestem na telepracy lub pracy zdalnej. Czy przysługuje mi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie. Trzeba wybrać: albo praca, albo opieka nad dzieckiem. Jeśli rodzic wystąpi o zasiłek, to go otrzyma, ale nie dostanie za ten czas wynagrodzenia. W innym przypadku może być to traktowane jako próba wyłudzenia.

Jestem nauczycielem i mam dziecko do lat ośmiu, czy przysługuje mi zasiłek chorobowy?

Nie, gdyż w takim przypadku nauczyciel ma wypłacane za czas przerwy wynagrodzenie, więc zasiłek mu się nie należy.

Co w przypadku rodziców, którzy muszą opiekować się dziećmi powyżej 8 lat?

Specjalny zasiłek opiekuńczy się nie należy. Jeśli dzieci mają do 14 lat, rodzice mogą wziąć dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem, o ile nie wykorzystali ich wcześniej. W niektórych przypadkach problem może rozwiązać praca zdalna. W pozostałych – rodzice mogą wziąć urlop płatny lub bezpłatny.

Czy mogę wysłać dziecko na zajęcia dodatkowe?

Tak, ale nie jest to zalecane, zwłaszcza gdy są to zajęcia w dużych grupach i w pomieszczeniach zamkniętych.

Czy jest obowiązek objęcia dziecka kwarantanną?

Nie, o ile nie ma nakazu pozostawania w domu. Jednak zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego oraz ministra zdrowia, lepiej ograniczyć imprezy, a nawet większe spotkania rodzinne. – Spacer z dzieckiem tak, ale już przejazd autobusem raczej nie – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Mam kupione bilety do teatru i kina przed 25 marca. Czy otrzymam zwrot pieniędzy?

Tak, możliwy jest zwrot biletu lub jego wymiana na spektakl w późniejszym terminie. Choć zdarzają się placówki, które na takie rozwiązanie godzą się tylko w przypadku najbliższych spektakli, czyli tych, które miały się odbyć w tym i na początku przyszłego tygodnia. Dlatego należy dzwonić i pytać o możliwe rozwiązania. W przypadku kin bilety można tylko oddać. Przebukowanie ich na inny termin nie wchodzi w grę. Przy czym kina wymagają, by bilety zakupione w kasie oddawać w placówce, a online – przez internet. Osoby kupujące przez serwis e-bilet.pl otrzymają SMS z dokładnymi wytycznymi, co zrobić z posiadanym biletem.