Uczestnicy wojewódzkich "okrągłych stołów edukacyjnych" podają konkretne propozycje rozwiązań i to jest dla nas bardzo cenne - oceniła wiceminister edukacji narodowej Iwona Michałek, która w środę uczestniczyła w takiej debacie w Olsztynie.

Obrady regionalnego "okrągłego stołu edukacyjnego" odbyły się w środę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Jak oceniła podczas konferencji prasowej wiceszefowa MEN, było to merytoryczne i dobre spotkanie.

"Z wypowiedzi wszystkich uczestników, bez względu na to, kogo reprezentują, przebija troska o jakość edukacji" - podkreśliła.

Michałek zaznaczyła, że w trakcie obrad okrągłego stołu, nie sposób wypracować od razu wspólnego stanowiska na poruszane kwestie. "Natomiast naszym zadaniem jest wysłuchanie nie tylko problemów, które są artykułowane, ale także najważniejsze jest to, że ci mówiący, zatroskani o naszą edukację, podają konkretne propozycje rozwiązań. I to jest dla nas bardzo cenne" - zapewniła.

Według wiceminister podczas olsztyńskiej debaty bardzo dużo mówiono o kształceniu zawodowym. Jak relacjonowała, były m.in. propozycje, ile czasu uczeń powinien spędzać w warsztacie pracy, a ile na części teoretycznej.

Zaznaczyła, że debatowano również o kształceniu nauczycieli i o tym, że potrzebne są zmiany. "I te zmiany od października będą wdrażane, bo są nowe standardy kształcenia nauczycieli wdrażane przez uczelnie wyższe" - przypomniała.

Jak dodała, uczestnicy okrągłego stołu w Olsztynie dyskutowali również o tym, czy pensum powinno być takie samo dla wszystkich czy zróżnicować je w zależności od przedmiotu. Poruszali też m.in. kwestie awansu zawodowego i powiązania pieniędzy dla nauczyciela z jakością pracy.

Wiceminister Michałek zauważyła, że niektóre sprawy, np. status prawny nauczyciela omawiane są podczas obrad okrągłych stołów edukacyjnych w różnych województwach. Według niej są również pomysły, o których nie dyskutowano wcześniej. Podczas debaty w Olsztynie - jak mówiła - pojawiła się np. propozycja, żeby "wprowadzić do szkół wolne zawody, np. malarzy, rzeźbiarzy czy prawników, żeby niekoniecznie byli oni nauczycielami".

Według warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty Marka Nowackiego w "okrągłym stole edukacyjnym" w Olsztynie spotkało się ponad 70 osób, reprezentujących cały region. Byli to m.in. dyrektorzy szkół, samorządowcy, uczniowie i rodzice, przedstawiciele związków zawodowych i środowiska akademickiego. Zdaniem kuratora rozmowy dotyczyły pięciu sfer: nauczyciela, ucznia i rodzica, a także jakości i nowoczesności edukacji.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podkreślił, że w "okrągłym stole edukacyjnym" uczestniczyło szerokie grono osób reprezentatywnych dla środowiska oświatowego. Jak ocenił, w procesie reformy oświaty powinni uczestniczyć wszyscy, którzy są z nią w różny sposób związani. Jego zdaniem, takie debaty są ważne, żeby oświata była coraz lepsza i odpowiadająca potrzebom zmieniającego się świata.

Wojewódzkie "okrągłe stoły edukacyjne" to kontynuacja zainaugurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego ogólnopolskiego "okrągłego stołu edukacyjnego". Celem obrad jest – jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej – wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty. Organizatorami stołów edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty w każdym z 16 polskich regionów.