Wszyscy absolwenci ósmej klasy muszą przystąpić do egzaminu, który zweryfikuje ich wiedzę. Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik zadecyduje o tym, do jakiej szkoły średniej dostanie się absolwent. W 2020 roku ósmoklasiści napiszą egzaminy w terminie 21-23 kwietnia.

Egzamin ósmoklasisty 2020 odbędzie się od 21 do 23 kwietnia. 21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 22 kwietnia – z matematyki, 23 kwietnia – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9.00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 19 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

- pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
- drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
- trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2020 będzie przebiegał nadal w formie przejściowej.

W okresie przejściowym egzamin ósmoklasisty obejmuje język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Docelowo zaś, czyli dopiero w 2022 roku, egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.