Budowa silnego ośrodka akademickiego, który ma lepiej wykorzystywać osiągnięcia naukowe – to założenie projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który przewiduje włączenie Instytutu Morskiego w Gdańsku do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jeden to instytut badawczy, druga to publiczna uczelnia akademicka.
Możliwość ich połączenia przewiduje art. 35 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem włączenie instytutu badawczego do państwowej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił Uniwersytet Morski w Gdyni. W uzasadnieniu wskazał, że taki zabieg przyczyni się do wzmocnienia roli i potencjału badawczego uczelni.
Pozytywną rekomendację dla tego pomysłu wydał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który zwrócił się do szefa resortu nauki z wnioskiem o wydanie stosownego rozporządzenia.
Włączenie instytutu do uniwersytetu spowoduje, że powstanie silny ośrodek zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej gospodarki morskiej, który ma wspierać działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyniku połączenia instytut utraci swój byt prawny, a jego mienie i zobowiązania przejdą na uniwersytet. Zatrudnieni w instytucie staną się pracownikami uczelni akademickiej.
Połączenie ma nastąpić 1 października 2019 r.
To kolejna próba scalenia instytucji naukowych. Kilka miesięcy temu głośno było o pomyśle włączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu do Uniwersytetu Opolskiego. I to pomimo że obydwie placówki nie dogadały się w sprawie konsolidacji. Różnice między nimi wynikały z odmiennego podejścia do funkcjonowania szkoły zawodowej w strukturze uniwersytetu. Jednak minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zdecydował o przygotowaniu projektu rozporządzenia, który połączy je na siłę. Nieoczekiwanie wstrzymał się jednak z decyzją o jego podpisaniu.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach