Wzrost pensji pracowników oświaty i zmiany w systemie wynagrodzeń nauczycieli. O tym rozmawiano wczoraj podczas wznowionych prac Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty.
Zespół został zwołany na wniosek Dariusza Piontkowskiego, ministra edukacji narodowej, który do rozmów zaprosił związkowców i samorządców.
Rozmowy dotyczyły też zagwarantowania pieniędzy na realizację podwyżek od 1 września dla nauczycieli. Resort edukacji narodowej zapewnia, że do samorządów trafi na kolejny wzrost uposażeń w tym roku ok. miliard złotych. Z tego mają być sfinansowane: wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 9,6 proc., dodatek za wychowawstwo w szkołach na poziomie 300 zł, a także 1000 zł na start dla stażystów. Samorządowcy domagali się jednak dodatkowych pieniędzy.
Reklama
– Zależy nam, aby ok. 400 mln zł dołożono do subwencji oświatowej, która będzie wypłacana na podwyżki nauczycieli od września do grudnia 2019 r. – mówi Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol i przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.
– Chcemy też, aby wynagrodzenia nauczycieli były wypłacane bezpośrednio przez rząd z budżetu centralnego – dodaje.
Resort edukacji narodowej nie wyklucza takiej możliwości, ale chce poznać w tej sprawie zdanie związkowców.
– Nam jest wszystko jedno, kto będzie płacił nauczycielom. Ważne jest, aby były to godziwe wynagrodzenia – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury w Forum Związków Zawodowych.
Szef MEN zapewnił, że w przyszłym roku nauczyciele też otrzymają podwyżki, ale raczej nie będzie to od stycznia, nie wskazał też ich wysokości. W zamian jednak chce zlikwidować średnie płace i obowiązek wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego (czternastki).
– Nie godzimy się na takie rozwiązanie, bo rząd nic innego nam w zamian nie oferuje. Możemy mówić o reformie systemu wynagradzania, ale pod warunkiem że zostaną zwiększone nakłady na oświatę i pensje w placówkach oświatowych – mówi Sławomir Wittkowicz.
Dariusz Piontkowski poprosił zaproszone organizacje, aby przedstawiły ze swojej strony propozycje dotyczące zmian w systemie wynagradzania pedagogów.