W badaniu wzięli udział rodzice dzieci w wieku 6 – 19 lat, planujący zakupy związane z powrotem do szkoły, w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020.

- Jest to druga, co do wielkości okazja zakupowa w całym roku kalendarzowym - mówił nasz gość podając średnią wydatków na gospodarstwo domowe w kwocie 1718 złotych.

Ile w tym roku wydamy na wyprawkę szkolną?

Co będzie kosztować nas najwięcej?

- Bardzo dużo wydamy na ubrania i obuwie. mówiła ekspertka i wskazywała, jako kolejne grupy podręczniki, plecaki i tornistry oraz artykuły papiernicze - wskazuje Venulet.

Okazuje się również, że w większości przypadków to kobiety są odpowiedzialne za zakupy związane z , choć aktywność mężczyzn jest coraz większa.

Z wywiadu możemy się także dowiedzieć, czy nastąpiła zmiana, co do poziomu wydatków, z czego ona wynika oraz w jaki sposób dokonujemy zakupów.