W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpocznie podwójny rocznik, na który składają się uczniowie ostatniej już klasy wygaszonych gimnazjów i absolwenci szkół podstawowych. Będzie to ok. 700 tys. osób – w roku szkolnym 2018/19 ich liczba wynosiła 474 tys.

Kilkaset tysięcy uczniów więcej

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpocznie podwójny rocznik, na który składają się uczniowie ostatniej już klasy wygaszonych gimnazjów i absolwenci szkół podstawowych. Będzie to ok. 700 tys. osób – w roku szkolnym 2018/19 ich liczba wynosiła 474 tys. Do szkół zgłaszają się tłumy chętnych – na jedno miejsce w najlepszych liceach może przypadać nawet kilka tysięcy zainteresowanych.

Odrębne postępowanie rekrutacyjne

Jak zapewnia Ministerstwo Edukacji postępowanie rekrutacyjne do liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum. Oznacza to, że uczniowie, którzy ukończą VIII klasę szkoły podstawowej i III klasę gimnazjum nie będą rywalizowali o te same miejsca. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły. W praktyce wygląda to nieco inaczej; samorządy już zgłaszają problemy.

Zasady rekrutacji

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

• wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,

• oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,

• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Za świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty/gimnazjalny będzie można zdobyć po 100 punktów (za każdy). Szczególne osiągnięcia poświadczone na świadectwie zostaną nagrodzone maksymalnie osiemnastoma punktami, a działania o charakterze społecznym, np. wolontariat – trzema.

Może nie wystarczyć miejsc

Choć resort edukacji zapewnia, że w szkołach nie zabraknie miejsca dla żadnego z zainteresowanych, to wszelkie obietnice zweryfikuje dopiero rzeczywistość. Wielu samorządowców wątpi w sukcesywne dostosowanie placówek do wymogów reformy, mimo wielomilionowych nakładów na ten cel. Najlepsze szkoły już obecnie zmagają się z ogromną liczbą chętnych, a reforma ją zwielokrotniła. Dyrektorzy ostrzegają, że nie ma możliwości, by liczba oddziałów w placówkach wzrosła. Niektóre ze szkół zmniejszyły dotychczasową liczbę pierwszych klas, ponieważ obiekty są zbyt małe, by pomieścić tak wiele uczniów. W efekcie dostanie się do wymarzonego liceum, technikum czy zawodówki będzie bardzo utrudnione. Z tego względu obecni absolwenci podstawówek oraz gimnazjów mogli rekrutować do dowolnej liczby szkół średnich.

Inną problematyczną kwestię stanowi niewystarczająca liczba nauczycieli. Podwójny rocznik to też podwójna podstawa programowa - inna dla absolwentów podstawówki, inna dla ostatnich gimnazjalistów. Sytuacja ta wiąże się ze zwiększeniem obowiązków grona pedagogicznego. By ją rozwiązać koniecznym może być zatrudnienie nowych nauczycieli, co generuje wydatki szkoły.