Interdyscyplinarność i współpraca międzynarodowa to hasła przewodnie dynamicznie rozwijającego się Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (WP UwB), który od lat zaznacza swoją wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach i świecie nauki. O sukcesach oraz kierunkach rozwoju opowiada prof. zw. dr hab. dr. h. c. Emil W. Pływaczewski – Dziekan.

Panie Profesorze, co wyróżnia białostocki Wydział Prawa na tle ogólnopolskim?

Jako stosunkowo „młoda” jednostka naukowa możemy pochwalić się pozycją jednego z najprężniej rozwijających się wydziałów prawa w Polsce. Odzwierciedleniem pozytywnej oceny naszej działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej jest przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kategoria „A”. Celem potwierdzenia tej oceny, ale i jej utrzymania, dokładamy wszelkich starań, by zarówno pracownicy naukowo-badawczy, jak i studenci mieli możliwość rozwoju i kooperacji o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym.

Na czym konkretnie polega wspomniana interdyscyplinarność?

Zdaję sobie sprawę, że współcześnie wiele osób dąży do wyspecjalizowania się np. w jednej gałęzi prawa, a nawet w konkretnym zagadnieniu. Jednakże jako kryminolog widzę potrzebę – szczególnie w nauce – współpracy z innymi dziedzinami. Na WP UwB podejmujemy wiele inicjatyw, gdzie prawnicy czy kryminolodzy współpracują z biologami, leśnikami, lekarzami, policjantami, socjologami, psychologami itp. Przykładem takiej kooperacji jest międzynarodowa sieć naukowa, w skład której wchodzi nasz Uniwersytet, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Cambridge. Jej ideą jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka. Ostatnią inicjatywą zorganizowaną w ramach sieci był I Europejski Kongres Prawno-Farmaceutyczny, poświęcony fałszowaniu leków. Prowadzimy też rozmowy z Uniwersytetem w Cambridge na temat realizacji wspólnego projektu poświęconego ochronie Puszczy Białowieskiej czy współorganizujemy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie konferencje naukowe poświęcone ochronie środowiska.

O tym, jak ważne jest interdyscyplinarne podejście do nauki i nauczania świadczy chociażby fakt, iż będąc członkiem jury tzw. Nobla Kryminologicznego – oceniam kandydatury kryminologów do tej nagrody, którzy prowadzą badania nad przestępczością, uwzględniając jednocześnie aspekty prawne, kryminologiczne, socjologiczne, psychologiczne czy medyczne.

Proszę powiedzieć coś jeszcze o współpracy międzynarodowej.

Jest ona bilateralna, tzn. odwiedzają nas goście z zagranicy, biorąc udział w naszych konferencjach, wygłaszając wykłady. Ale też i nasi pracownicy wyjeżdżają z wykładami czy wygłaszają referaty na międzynarodowych spotkaniach naukowych. Niedawno zakończyła się kolejna edycja seminariów prowadzonych metodą sokratyczną przez prof. Sławomira Redo z ONZ. Cyklicznie organizujemy szkoły prawa obcego – niemieckiego, francuskiego, białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i amerykańskiego, również z udziałem wykładowców z zagranicy. Mamy do zaoferowania około 80 zagranicznych uczelni partnerskich w ramach wymiany studenckiej Erasmus+.

Jak przekłada się to wszystko na kształcenie?

Nasi studenci kształcą się nie tylko pod okiem ekspertów z WP UwB, ale też uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pedagogów, psychologów, lekarzy czy funkcjonariuszy publicznych. Nieustannie dążymy do poszerzania naszej oferty edukacyjnej. Od roku akademickiego 2019/2020 uruchomiony zostanie nowy kierunek studiów Bezpieczeństwo i Prawo. W naszej ofercie mamy również szeroki wachlarz studiów podyplomowych, m. in. z zakresu funkcjonowania Lasów Państwowych, które realizowane są na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych czy też nowo powstałe poświęcone prawnym i organizacyjnym aspektom zarządzania oświatą.

Odpowiedzią na potrzebę praktycznego i kompleksowego kształcenia studentów WP UwB są różne inicjatywy tj. kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze, Centrum Praktyk Sądowych czy Studencka Poradnia Prawna.

Jednakże, nie samą nauką człowiek żyje! Obok naszej oferty dydaktycznej studenci mają dostęp do przeróżnych inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych. Poza możliwością partycypacji w kołach naukowych i organizacjach studenckich, organizowane są symulacje rozpraw sądowych, warsztaty, szkolenia, konferencje oraz wydziałowe i ogólnopolskie konkursy wiedzy z poszczególnych gałęzi prawa. Realizujemy także takie projekty jak Kryminalne zagadki kampusu, Street Law, Kuźnia Kompetencji. Co roku studenci biorą czynny udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki, czy też w Pikniku Naukowym w Warszawie.

Panie Profesorze, podsumowując – WP UwB to przede wszystkim…?

Miejsce dające przestrzeń na rozwój, wspierające młodych i doświadczonych naukowców, otwarte na inicjatywy studentów. To miejsce, którego pozycja w Polsce budowana jest dzięki pracy Kolegium Dziekańskiego, naukowców i dydaktyków, administracji i studentów. Tu naprawdę warto studiować – zapraszam serdecznie!