To bardzo ważne, aby polska nauka wspierała budowę nowoczesnego państwa, które będzie miało innowacyjny przemysł oparty na zrodzonej tutaj myśli technicznej - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 100-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu.

Prezydent podkreślił, że ogromnie zależy mu, by pracujący na Politechnice Poznańskiej naukowcy wspierali rozwój polskiej nauki, a zwłaszcza nauk technicznych.

"Cieszę się że dzisiaj Politechnika Poznańska rozwija się tak dobrze. Uczelnia się pięknie rozwija, ma wiele możliwości współpracy, rozwija się w sposób mądry, współdziała z przemysłem. Życzę państwu, żebyście nadal z powodzeniem rozwijali uczelnię, jako jedną z najnowocześniejszych wyższych szkół technicznych w Polsce. Żeby działo się to wszystko z powodzeniem, przy mądrym wsparciu władz państwowych i mądrych rozwiązaniach legislacyjnych" – mówił do zgromadzonych.

Prezydent zaapelował "o aktywność w sprawach państwowych i w badaniach, które rozwijają Rzeczpospolitą".

"Proszę także o aktywność poprzez zgłaszanie uwag i spostrzeżeń; tego wszystkiego, co może pomóc w rozwijaniu polskiej nauki - zwłaszcza nauk technicznych. To bardzo ważne, aby polska nauka wspierała, a jednocześnie miała możliwości działania w budowie nowoczesnego państwa. Państwa, które będzie miało innowacyjny przemysł oparty na wynalazkach, opartych na myśli technicznej zrodzonej tutaj" - podkreślił.

Andrzej Duda wyraził życzenie, "żebyśmy nie byli tylko tymi, którzy kupują, którzy naśladują, którzy pobierają inne wzorce", ale "byśmy byli tymi, którzy są sami kreatywni – dlatego, że nas na to stać".

"Jesteśmy inteligentnym narodem, jesteśmy ludźmi, którzy wiele zrobili dla świata na przestrzeni historii właśnie jeżeli chodzi o rozwój naukowo-techniczny. Jesteśmy ludźmi i społeczeństwem, które potrafi. Trzeba tylko dokonać pewnej korelacji działań, stworzyć efekt synergii" - przekonywał.

Jak wspomniał, wśród związanych z uczelnią naukowców znajduje się kilkoro laureatów prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz nauki Polskiej, określanej mianem "polskiego Nobla". "Życzę, żeby ktoś z państwa przyniósł (...) Nagrodę Nobla - tę prawdziwą Nagrodę Nobla - za działalność badawczą zrealizowaną w naszym kraju" - podkreślił Andrzej Duda, zwracają się do uczestników uroczystości.

Prezydent w trakcie swojego przemówienia komplementował też poznaniaków i Wielkopolan: "państwo działacie w sposób przemyślany, mądry, to jest wszystko racjonalne co tutaj robicie" i zachęcał do wspierania rozwoju.

"Ogromnie mi na tym zależy. I życzę państwu, żebyście w tym rozwoju rozwijali się sami, żebyście w tym rozwoju mieli również i szczęście osobiste, ale przede wszystkim, żebyście rozwijali z powodzeniem swoją uczelnię i Rzeczpospolitą" - mówił.

W trakcie uroczystości prezydent wręczył także odznaczenia państwowe naukowcom związanym z Politechniką Poznańską, w tym rektorowi uczelni prof. Tomaszowi Łodygowskiemu.

W jubileuszowym wystąpieniu rektor Politechniki Poznańskiej przyznał, że jego uczelni, "ale i wszystkim szkołom, a w szczególności technicznym" potrzeba większych nakładów na naukę.

"Zapewniam państwa, że potencjał jest wielki i potrafimy zrobić naprawdę bardzo dużo. Ale jeśli chcemy, żeby te rzeczy, którymi teraz jesteśmy bardzo zajęci, bo mamy oczywiście kolejne zmiany organizacyjne, żeby one się udały i przyniosły owoc, o który w tych zmianach również bardzo chodzi: żeby był odpowiedni transfer nauki do przemysłu, żeby nauka rzeczywiście stała się lokomotywą dla przemysłu, bo nad tym trzeba będzie długo pracować (…) jedno jest potrzebne - żeby tutaj nie parafrazować słów Napoleona - potrzebne są zwiększone środki. To byłby mój +dream+ na to stulecie" – powiedział.

Rektor zwrócił się też z prośbą do decydentów i parlamentarzystów o to, żeby wzięli sobie do serca "te słowa o przyszłości Rzeczypospolitej, która zależy od chowania młodzieży".

Obecny na uroczystości wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w trakcie swojego wystąpienia podkreślił, że „jeśli spojrzeć nie na 100-lecie, ale na ostatnie 30-lecie, 30-lecie wolnej Polski, chociażby od strony gospodarczej to, to jest historia wielkiego, spektakularnego sukcesu. Jeżeli wziąć pod uwagę skumulowany rozwój gospodarczy, to w ciągu tych 30 lat rozwijaliśmy się najszybciej w Europie. Również w ostatnich latach jesteśmy liderem pod względem tempa rozwoju gospodarczego” - mówił.

„Ale na tej sali wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dalekosiężny, równie dynamiczny jak teraz ten rozwój gospodarczy, a zatem zapewnienie zamożności polskiego społeczeństwa, unowocześnienie państwa – wszystko to wymaga przekształcenia polskiej gospodarki, wejścia w to, co się nazywa 4. rewolucją przemysłową. Mówiąc krótko – polską racją stanu jest zbudowanie pomostu między światem nauki, a światem gospodarki. I taki pomost, takie kolejne filary staraliśmy się w ciągu tego 3 i pół rocznego okresu współpracy wspólnie budować” – wskazał.

Wicepremier przypomniał ostatnie ustawy, w tym Konstytucję dla Nauki (czyli obowiązującą od 1 października 2018 r. ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), które mają pomóc uczelniom w rozwoju. Podziękował również społeczności Politechniki Poznańskiej za – jak wskazał – owocną współpracę przy tworzeniu tej ustawy.

„Dzisiaj mamy ramy ustawowe, legislacyjne do szybkiego rozwoju polskich uczelni, polskiej nauki, do budowania kolejnych elementów tego pomostu między nauką a gospodarką. Brakuje jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy (…) Teraz polską racją stanu jest systematyczne podnoszenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe” – podkreślił. Zaapelował również do obecnych na sali parlamentarzystów i europarlamentarzystów o „ponadpartyjne, ponadpolityczne porozumienie na rzecz tego, żebyśmy systematycznie zwiększali te nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe, aż do progu 2 proc. PKB. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli ze spokojem myśleć o trwałym, dynamicznym rozwoju Polski”.

W trakcie uroczystości odczytano także list premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu zaznaczył, że w dniu jubileuszu poznańskiej uczelni „warto przypomnieć bezcenną rolę ludzi nauki, którzy z zaangażowaniem tworzyli zręby niepodległej i nowoczesnej II Rzeczpospolitej”.

„Szkoły wyższe odgrywały i odgrywają nadal ważną rolę społeczną i pielęgnują wartości. Budują naszą tożsamość i tworzą pomyślność naszego kraju. Uczelnia, która dziś obchodzi 100-lecie ma nie tylko wspaniałą tradycję, ale i aktualne, imponujące osiągnięcia. Wysoki poziom dydaktyczny, prace naukowe i projekty badawczo-rozwojowe prowadzone we współpracy z przyszłymi pracodawcami, oraz członkostwo w wielu prestiżowych, międzynarodowych organizacjach zrzeszających wyższe szkoły techniczne. To powód do dumy i świadectwo wysokiej pozycji Politechniki w Polsce i w Europie” – wskazał w liście Morawiecki.

Premier zaznaczył również, że działalność Politechniki Poznańskiej i kadry naukowej nie tylko wypełnia misję kształcenia młodych pokoleń Polaków, ale także misję rozwijania polskiej myśli naukowo-technicznej.

„Państwa działalność przyczynia się również do wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii do gospodarki, a tym samym do rozwoju naszego kraju” – napisał.

Początki wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu sięgają roku 1919, kiedy to Naczelna Rada Ludowa powołała Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn. Regularne zajęcia z niewielką początkowo liczbą studentów rozpoczęły się 1 września 1919 roku. Zanim doszło do pierwszego absolutorium obniżono jednak status szkoły usuwając z jej nazwy przymiotnik „wyższa”. Natychmiast też rozpoczęły się starania o przywrócenie tej rangi.

Dopiero jesienią 1929 roku nadano jej nowy statut i przemianowano na Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W takim kształcie Szkoła działała do wybuchu II wojny światowej, a jej mury opuściło 716 absolwentów. W roku 1937 ministerstwo formalnie wyraziło zgodę na powstanie w Poznaniu politechniki, ale II wojna światowa faktycznie przekreśliła te plany. Po jej zakończeniu działalność Szkoły reaktywowano już w roku 1945 przekształcając ją w Szkołę Inżynierską. Równocześnie kontynuowano starania o ustanowienie w Poznaniu pełnoprawnej akademickiej uczelni technicznej.

Przełomowym okazał się rok 1955, kiedy Szkoła Inżynierska w Poznaniu zarządzeniem ministra szkolnictwa wyższego została przekształcona w Politechnikę Poznańską. Obecnie Politechnika Poznańska jest dziesięciowydziałową szkołą wyższą, prowadzącą łącznie ponad 30 kierunków studiów. Na uczelni kształci się ponad 17 tys. studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.