Nabór w 2019 r. zostanie przeprowadzony w czterech krajowych szkołach wyższych: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (857 osób), Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (110 osób), Akademii Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (365 osób), Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie (108 osób).

Resort obrony tłumaczy, że zwiększony limit uwzględnia potrzeby zgłoszone przez poszczególne komponenty armii zawodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci uczelni wojskowych uzyskują tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, pierwszy stopień wojskowy podporucznika i są powoływani do stałej zawodowej służby wojskowej.

Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu tego aktu w Dzienniku Ustaw. MON tłumaczy, że niezwłoczne wejście w życie nowego aktu jest konieczne ze względu na wieloetapową i skomplikowaną procedurą kwalifikacyjną, jaką objęte są osoby zainteresowane nauką w uczelniach wojskowych, w tym datą upływu terminu składania wniosków (do 31 marca danego roku). Resortowi zależy także na jak najszerszym rozpowszechnieniu informacji o nowych limitach naboru.

Etap legislacyjny

Projekt skierowany do konsultacji