Był nie tylko antropologiem i etnografem, ale i socjologiem, i filozofem. Przyjaźnił się z Witkacym, który towarzyszył Malinowskiemu w pierwszej wyprawie do Australii, pełniąc funkcję rysownika i fotografa.
W przypadku Stanisława Ignacego rezultatem eskapady była „Panna Tutli Putli”. Dla Bronisława Kacpra podróż stała się początkiem badań, które zrewolucjonizowały antropologię. Było to już po wydaniu w Londynie „Rodziny Australijskiej”, jego pierwszej książki o życiu rodzinnym plemion australijskich (napisał ją, nie postawiwszy stopy na tym kontynencie, na podstawie źródeł Brytyjczyków). Wszystkie następne – jak „Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich” czy „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji” – pisał na podstawie badań terenowych na Wyspach Trobrianda.
Posługując się doktryną funkcjonalną, polegającą na wyjaśnianiu zaobserwowanych faktów przez ustalenie ich funkcji w systemie kulturowym, doszedł do wniosku, że prawa i zwyczaje determinują zachowanie tzw. dzikich plemion w nie mniejszym stopniu niż w tzw. społeczeństwach cywilizowanych. Wyniki badań ogłaszał w Wielkiej Brytanii, w sercu imperium przekonanego, że ludy afrykańskie czy australijskie są dzikie, nie znają moralności i to biały człowiek ma zaprowadzić tam ład.
Zobacz, kto jeszcze znalazł się na naszej liście: