Astronomia odrębną dyscypliną naukową, dietetyka częścią nauk o zdrowiu – takie zmiany przewiduje resort nauki w odniesieniu do pierwotnej wersji rozporządzenia dotyczącego dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
Projektowane przepisy mają zlikwidować rozdrobnienie, które jest mankamentem obecnej klasyfikacji. Dlatego projekt zakłada, że miejsce 22 dziedzin nauki i sztuki oraz 102 dyscyplin zajmie osiem dziedzin nauki i 45 dyscyplin.
Nowa klasyfikacja prócz konsekwencji w sferze akademickiej będzie wpływać także na poszczególne profesje. Jak ostrzegały w toku konsultacji niektóre środowiska – nie zawsze pozytywnie. Na przykład dietetycy i uczelnie medyczne skrytykowali propozycję przeniesienia żywienia człowieka z nauk medycznych i nauk o zdrowiu do nauk rolniczych.
– Od lat walczymy, aby zaistnieć w publicznej ochronie zdrowia. Gdybyśmy stali się dziedziną nauk rolniczych, na jakiej podstawie mielibyśmy być wpuszczani do przychodni i szpitali, czyli tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni? – pytała Celina Kinicka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Dietetyków.
Ewentualna zmiana w tym zakresie nie pozostałaby również bez wpływu na sytuację finansową dietetyków. Obecnie, jako zawód medyczny, korzystają oni ze zwolnienia z VAT. Celina Kinicka obawia się, że utrata tego statusu zlikwidowałaby tę możliwość.
Ze stanowiskiem związku dietetyków zgodziły się uczelnie medyczne.
– Dietetyka to zawód medyczny i powinna znajdować się w zakresie nauk o zdrowiu. To nie jest wyłącznie moja opinia, takie same stanowisko w tej sprawie zajęła Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
W efekcie resort dokonał zmian, które nie pozostawiają wątpliwości, że dietetyka nadal będzie częścią nauk o zdrowiu.
Do nowej klasyfikacji zastrzeżenia mieli także astronomowie, którzy protestowali przeciwko usunięciu astronomii z listy samodzielnych dyscyplin naukowych. Zdaniem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego taki krok to bardzo duże zagrożenie dla tej dyscypliny i ryzyko jej marginalizacji w kolejnych latach. W tym przypadku ministerstwo poszło na kompromis i zdecydowało, że astronomia będzie odrębną dyscypliną naukową.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach