Szefowa MEN Anna Zalewska ogłosiła w poniedziałek program Przestrzeń Przyjaznej Szkoły. Jeszcze w tym roku 50 placówek będzie mogło skorzystać ze wsparcia finansowego. Pieniądze mają być przeznaczone na przystosowanie szkół dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Minister Edukacji Narodowej wyjaśniła podczas konferencji "Innowacyjne meble w przyjaznej szkole", że programem Przestrzeń Przyjaznej Szkoły ma być objętych łącznie 200 placówek edukacyjnych. Podkreśliła, że dzieci – szczególnie ze specjalnymi potrzebami – "nie mogą żyć i uczyć się w przestrzeni, która jest dla nich nieprzyjazna".

W tym roku rozpocznie się pilotaż programu. Weźmie w nim udział 50 szkół. Celem ma być eliminacja barier, która pozwoli na włączenie do edukacji uczniów z niepełnosprawnościami fizycznymi oraz intelektualnymi. Nie chodzi tylko o bariery architektoniczne, ale także o przeszkody związane np. z dojazdem do szkoły, wyposażeniem placówek w odpowiednie meble czy pomoce dydaktyczne.

Rekrutacja do udziału w programie będzie miał charakter konkursu. Szkoły zostaną poddane audytowi. Będą musiały przedstawić program zmian, które zamierzają wprowadzić. Zakwalifikowane do programu placówki otrzymają wsparcie w formie grantu. Jego maksymalna wysokość wyniesie 2 min zł. Inwestycje będą mogły być pokryte w 100 procentach z przyznanych pieniędzy.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak zapowiedział, że "jeżeli ta forma wsparcia zda egzamin, na pomoc może liczyć kolejnych 150 szkół". Poinformował, że Przestrzeń Przyjaznej Szkoły jest częścią programu Dostępność Plus. Natomiast Bartłomiej Pawlak, członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju podkreślił, że "otwarta szkoła to taka, która daje szanse nie tylko tym najlepszym uczniom, ale również tym z problemami".

"Naszym celem jest kształtowanie wśród młodych ludzi, na wszystkich etapach edukacji, kompetencji, które będą przydatne w codziennym życiu, które dziś charakteryzuje się szybkimi zmianami wynikającymi z przemian cyfrowych" – powiedziała minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Wskazała, że "tworzenie przyjaznej szkoły jest niezwykle ważne dla kształcenia młodych ludzi, ponieważ nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie, to lepsze warunki dla rozwoju".

Konferencja "Innowacyjne meble w przyjaznej szkole" została zorganizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Miała na celu zwrócenie uwagi na wpływ wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa mebli oraz sprzętów szkolnych.