Szkoły artystyczne, które wydały świadectwa na nieaktualnych drukach, zobowiązane są je wymienić - poinformowało w czwartek MKiDN. Problem dotyczy 17 proc. szkół w całej Polsce; minister kultury wyraża jednocześnie "ubolewanie" z powodu zamieszania dot. druków.

Sprawa związana jest z rozporządzeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych, które zostało podpisane 15 czerwca, czyli na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego, a opublikowane w Dzienniku Ustaw 21 czerwca, czyli w przeddzień zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Cześć szkół wydrukowała jednak świadectwa wedle starych wzorów.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża ubolewanie z powodu zamieszania dotyczącego druków świadectw dla uczniów szkół i placówek artystycznych. Jednocześnie zapewnia, że uczniowie nie mają powodu do niepokoju – wszystkie oceny i wyniki egzaminów pozostają w mocy. Szkoły, które wydały świadectwa na nieaktualnych drukach, zobowiązane są je wymienić" - napisano w komunikacie ministerstwa kultury.

Z danych MKiDN wynika, że problem dotyczy 17 proc. szkół w całej Polsce, "w większości regionów są to przypadki incydentalne" - podkreślono.

"Zdecydowana większość szkół (83 proc.) wystawiła prawidłowe świadectwa. Pozostałe 17 proc. powinno dołożyć starań, aby wymiana dokumentów była jak najmniej dotkliwa i kłopotliwa dla uczniów. Młodzież nie powinna ponosić konsekwencji zaniedbań i niedopatrzeń osób odpowiedzialnych za organizację procesu edukacji" - zaznacza resort kultury.

MKiDN zwraca uwagę, że szkoły były "informowane na bieżąco przez wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej o konieczności zamawiania i wypełniania nowych druków świadectw". "Nowe druki zostały przygotowane z wyprzedzeniem i były rozsyłane do szkół od chwili podpisu rozporządzenia, w terminie, który umożliwiał ich właściwą dystrybucję" - dodano.

Ministerstwo podało, że rozporządzenie ws. świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych stanowi część zestawu aktów prawnych skorelowanych z reformą szkolnictwa ogólnego. "Jego wydanie musiało zostać poprzedzone wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych" - napisano.

Wedle danych MKiDN, szkolnictwo artystyczne w Polsce tworzy niemal 1000 szkół i placówek artystycznych oraz 19 uczelni, w których kształci się odpowiednio prawie 100 tys. uczniów i ponad 16 tys. studentów (dane za rok szkolny 2015/2016.).

System szkolnictwa artystycznego tworzą, oprócz szkół i uczelni artystycznych, placówki takie jak ogniska artystyczne oraz bursy, czyli placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.