Po wejściu w życie Ustawy 2.0 dla uczelni regionalnych będzie dostępny osobny strumień finansowy, aby miały środki na swój rozwój - zapewnił w czwartek w Sejmie podczas dyskusji nad projektem ustawy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Mueller.
Reklama

W czwartek w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak ocenił wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Mueller, podczas dyskusji nad zapisami w projekcie ustawy dotyczących uczelni regionalnych "pojawiało się wiele zarzutów, które są niestety nieprawdziwe".

"Chcemy zrównoważonego rozwoju i równych szans dla uczelni, ale pod jednym warunkiem: że będą chciały podnosić jakość badań naukowych i jakość kształcenia" - podkreślił.

Jak dodał, uczelnie regionalne będą finansowane według innych zasad, niż największe uczelnie, które wg projektu ustawy będą rywalizować o status tzw. uczelni badawczych. "Będą ścigały się w swoich grupach - po to, aby mogły wykorzystywać swoje atuty w rozwijaniu swoich badań naukowych i jakości kształcenia" - mówił Mueller.

"Po raz pierwszy po 89 roku przeznaczamy też osobny strumień finansowy na rozwój regionalnych uczelni, z którego będą wyłączone uczelnie badawcze. Największych 15 uczelni będzie wyłączonych ze specjalnego strumienia finansowego - dlatego, żeby był on przeznaczony właśnie dla uczelni regionalnych, żeby miały one gwarantowane środki finansowe na swój rozwój, czego wcześniej nie miały" - dodał wiceminister nauki.