Łącznie sto szkół z pięciu województw - lubuskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego - jako pierwsze zostanie w czerwcu i lipcu przyłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Kolejna tura planowana jest od września.

OSE jest wirtualną siecią, opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej – wybudowanej komercyjnie i z dofinansowaniem z funduszy publicznych, w szczególności z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Sieć będzie obsługiwana przez Naukową Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy (NASK - PIB). NASK będzie odpowiadał za jej utrzymanie i dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa oraz za dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie w kształceniu umiejętności cyfrowych. Koszty działania operatora OSE będą pokrywane z budżetu państwa i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPC.

Reklama

Lista pierwszych stu szkół objętych programem OSE znajduje się na stronie ose.gov.pl.

"W tej chwili dyrektorzy szkół lub szefowie organów prowadzących powinni zgłosić się do NASK poprzez tę stronę i wyrazić zgodę do przyłączenia do OSE. To jest pierwsza setka, za chwilę stopniowo będziemy ogłaszać kolejne strony, które będą miały możliwość przyłączenia się do OSE" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dodał, że do końca roku planowane jest przyłączenie do sieci 1,5 tys. miejsc, co łącznie daje ponad 2 tys. szkół. Zgodnie z harmonogramem podłączonych ma zostać ponad 12 tys. miejsc. Do 2020 r. do OSE mają być podłączone wszystkie szkoły.

Zagórski pytany o to, kiedy będzie następna tura przyłączania szkół do OSE, odpowiedział: "Następna tura, oprócz tej setki, myślę, że to będzie w ciągu dwóch miesięcy. (...) Myślę, że od września będzie tych szkół jeszcze więcej".