Koszt programu "Dobry Start", czyli 300 zł na dziecko na wyprawkę szkolną Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje na 1,44 mld zł rocznie, i 16 mld zł w 10 lat - wynika z oceny skutków regulacji projektu uchwały opublikowanego we wtorek.

"Projektowane dokumenty mają na celu ustanowienie zapowiedzianego przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które ma stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to wynosić będzie 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym" - napisano.

Świadczenie przysługiwać będzie na dzieci uczące się do ukończenia przez nie 18 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24. roku życia. Na dzieci, które nie są niepełnosprawne i już ukończyły 18. rok życia świadczenie "Dobry Start" będzie przysługiwać, jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18. rokiem życia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia.