Maturzyści, którzy pisali w poniedziałek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów - który opublikowała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi, oraz dziewięć otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych i z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, pierwiastkach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności.

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji i umiejętności korzystania z ich własności. Zadania dotyczyły funkcji liniowej, kwadratowej i wykładniczej.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości dotyczące rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. podobieństwa figur, kątów wpisanych i opisanych w okręgu. Niektóre zadania dotyczyły figur geometrycznych w przestrzeni, czyli brył.

W arkuszu znalazły się także zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia oraz statystyki.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać maksymalnie 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.