Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała, że - na wniosek związkowców - będzie dążyć do powstania zespołu ds. zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli. Zapowiedziała, że spotka się w tej sprawie z minister finansów Teresą Czerwińską.

We wtorek minister edukacji narodowej spotkała się z przedstawicielami: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Po tym spotkaniu związkowcy poinformowali, że prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie powołany zespół, który zajmie się wypracowaniem zmian w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli. W jego skład wejdą przedstawiciele ministerstw finansów i edukacji oraz związków zawodowych.

Zalewska, pytana przez dziennikarzy, czy taki zespół powstanie, odpowiedziała: - Będę do tego zmierzała. Zadeklarowałam związkowcom, że bardzo mi na tym zależy.

Minister zaznaczyła, że to związkowcy chcieli powołania takiego zespołu, w którym działaliby przedstawiciele ministerstw edukacji i finansów oraz związki zawodowe. - Ale aż się prosi, żeby w tym zespole również byli samorządowcy. To przecież organy prowadzące szkoły - podkreśliła.

Zalewska potwierdziła także informację podaną przez związkowców, że w czwartek spotka się z minister finansów Teresą Czerwińską. Jak poinformowała, rozmowy będą dotyczyć m.in. wprowadzenia ewentualnych zmian w subwencji oświatowej. - Dlatego, że - tak jak mówią też samorządowcy - jest niesprawiedliwa i archaiczna. W związku z tym, że jest naliczana na uczniów, powoduje np. pokusę dwuzmianowości w dużych miastach, bo to jest naturalna oszczędność na uczniach - argumentowała.

- Nie jestem w stanie o niczym sama zdecydować. W związku z tym jest to pierwsza rozmowa z panią minister, gdzie pierwsze propozycje takich rozwiązań będziemy prezentować - dodała.