Studenci uczelni niepublicznych powinni być taktowani sprawiedliwie, na takich samych zasadach jak studenci uczelni publicznych - powiedział odpowiadając na pytanie PAP w Toruniu wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Reklama"Przed uroczystością inauguracji rozmawiałem z ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem. Razem formułujemy wspólny apel o to, żeby studentów uczelni niepublicznych przestać traktować jak obywateli drugiej kategorii. Nie rozumiem dlaczego, skoro ten sektor uczelni istnieje już od ćwierć wieku, jest to jedyna grupa dyskryminowanych studentów, którzy za studia stacjonarne, dzienne muszą płacić sami czy też płacą ich rodzice" - powiedział Gowin.

Wspomniał, że to są polscy studenci, polska młodzież i ona powinna być traktowana sprawiedliwie, na tych samych zasadach co studenci uczelni publicznych.

"Albo, jak postuluje uczelnia toruńska, powinno odbywać się to na zasadzie finansowania czesnego na studiach stacjonarnych z budżetu, albo, jak proponuje to ministerstwo, powinna być to możliwość odpisów podatkowych dla rodziców, którzy finansują studia swoich dzieci w uczelniach niepublicznych" - powiedział Gowin.

W przemówieniu podczas inauguracji minister dodał, że ojciec dyrektor zwrócił się do niego z apelem, żeby uczelnie niepubliczne też mogły liczyć na wsparcie z budżetu państwa.

"Nie dlatego, że jest to potrzebne uczelni, tylko dlatego, że jest to potrzebne studentom i ich godności. To wyrasta z poczucia elementarnej sprawiedliwości. Chcę powiedzieć, ojcze dyrektorze, że od dawna mam taki sam pogląd. Bardzo liczę na to, że nasz wspólny głos, który tutaj wybrzmiewa w Toruniu skłoni wszystkich państwa ministrów, senatorów i posłów do poparcia tego postulatu. Naprawdę nie chodzi o +interes+ tej uczelni czy jakiejkolwiek innej. Chodzi o to, żeby młodzi Polacy byli traktowani przez swoje własne państwo sprawiedliwie. Przecież wszyscy wiemy, że często na uczelnie niepubliczne trafia młodzież ze środowisk uboższych. Ta młodzież jest dziś traktowana podwójnie niesprawiedliwie" - wskazał wicepremier Gowin.

Dodał, że najwyższa pora z tym skończyć. Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego gratulował też osiągnieć toruńskiej WSKSiM.

"Zasada jest prosta. Kto chce kształtować umysły i sumienia tu i teraz - tworzy media, zakłada radio, telewizję, gazetę. Kto jednak chce kształtować przyszłość, kto myśli o następnych pokoleniach do życia powołuje szkoły i uczelnie. Jak na dłoni widać tę prawidłowość, roztropność i zapobiegliwość właśnie tu - w Toruniu" - powiedział Gowin.

Dodał, że środowisko skupione wokół ojca Rydzyka i redemptorystów nie zamierzało po założeniu Radia Maryja i Telewizji Trwam spocząć na laurach i założyło szesnaście lat temu WSKSiM.

"Państwa uczelnia skutecznie konkuruje z innymi uczelniami, nieustannie szlifując swą akademicką ofertę. Chciałbym z całą mocą podkreślić, wbrew rozmaitym medialnym komentarzom, że WSKSiM nigdy nie liczyła na specjalne traktowanie ze strony MNiSW. Po prostu bierze udział w otwartych dla wszystkich konkursach i procedurach, i odnosi sukcesy, gdyż przedstawia naprawdę dobre projekty, zorientowane na doskonałość naukową i dydaktyczną" - mówił Gowin.

Założyciel WSKSiM o. Tadeusz Rydzyk powiedział, że cieszy się, że szkoła istnieje i rozwija się.

"Wszystkim, najpierw Panu Bogu, i ludziom dzięki. (...) Uczelnię tworzą ojciec rektor, któremu bardzo dziękujemy, wszyscy pracujący na tej uczelni, wykładowcy, duszpasterze i studenci. Chodzi o rozwój umysłu, ale również o formację. Życzę żeby z tej uczelni wychodzili ludzie wielcy. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas duchowo i materialnie" - mówił o. Rydzyk.

Rektor uczelni o. Tadeusz Klafka przedstawił sprawozdanie z ostatniego roku działalności w formie wideo. Wynikało z niego, że przy okazji różnych konferencji i spotkań odwiedzili prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i liczni ministrowie.

Na WSKSiM, oprócz Polaków, kształcą się studenci z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W tym roku otwarto interdyscyplinarny kierunek na studiach licencjackich - informatyka medialna.

W inauguracji, oprócz wicepremiera Gowina, udział wzięli szefowa kancelarii premiera Beta Kempa, ministrowie: środowiska Jan Szyszko, rolnictwa Krzysztof Jurgiel i sportu Witold Bańka, a także wiceministrowie, parlamentarzyści i lokalni politycy. Obecni byli także nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennaccchio, ordynariusz toruński bp Andrzej Suski, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej bp Józef Szamocki i biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt.

Okolicznościowe listy z okazji inauguracji roku akademickiego do społeczności WSKSiM skierowali prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski.

Po inauguracji w pobliskim Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennaccchio; homilię wygłosił bp Suski.