Specjalna agencja zajmie się ściąganiem najlepszych naukowców nad Wisłę. Tak zakłada ustawa z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. poz. 1530), która wejdzie w życie 1 października.
Podstawowym zadaniem agencji będzie odwrócenie niekorzystnych tendencji w polskiej nauce. Najlepsi badacze po ukończeniu kształcenia często wybierają karierę za granicą. W Polsce bowiem nie widzą dla siebie możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Niewiele też uczonych z zagranicy chce pracować nad Wisłą. Z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że obecnie obcokrajowcy stanowią niecałe 2,5 proc. pracowników polskich uczelni, a ponad połowa z nich pochodzi z państw sąsiednich: Ukrainy, Słowacji, Białorusi czy Rosji.
Do głównych zadań agencji będzie należało inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych polskiego rządu dla cudzoziemców – studentów i doktorantów oraz programów wspierania międzynarodowej wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych. NAWA będzie musiała również stworzyć mechanizmy zachęcające wybitnych polskich naukowców do powrotu do Polski oraz kontynuowania kariery naukowej w rodzimych instytucjach akademickich i naukowo-badawczych.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 października 2017 r.