Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychyliło się do ustalenia konkretnej daty wejścia w życie nowych przepisów w kredytach studenckich. To pozwoli uniknąć chaosu przy ich przydzielaniu na rok akademicki 2017/2018.
Zmiana dotyczy projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Resort nauki przedstawił ten dokument w trakcie trwającej już od 15 lipca akcji kredytowej. Wskazał, że znowelizowane prawo ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nie było więc pewności, kiedy dokładnie to nastąpi. BGK ostrzegał, że wejście w życie nowych przepisów w okresie składania wniosków może stanowić utrudnienie zarówno dla studentów, jak i dla banków, które będą musiały dostosować procedury i systemy do zmienionego rozporządzenia.
– Skala zaproponowanych zmian powoduje konieczność uzgadniania między BGK i innymi bankami treści nowych umów o współpracy. A wnioski nierozpatrzone, a już złożone, będą wymagały korekty pod kątem nowego brzmienia regulacji – alarmował Włodzimierz Kocon, wiceprezes BGK. – Z powodu trwającej już akcji kredytowej na rok akademicki 2017/2018 zasadne jest wejście w życie rozporządzenia po jej zakończeniu, tj. 1 stycznia 2018 r. – proponował.
Ministerstwo przychyliło się do tych uwag, ale ustaliło inną datę wejścia w życie rozporządzenia – 21 października 2017 r. Resort dodał przepis przejściowy, zgodnie z którym do wniosków o udzielenie kredytu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.
– Rozwiązanie to umożliwi instytucjom finansowym rozpatrzenie wniosków o pożyczki w tym roku bez konieczności zmiany wewnętrznych procedur, a także wzywania wnioskodawców do ponownego ich składania dokumentów albo uzupełnienia – zapewnia resort.
Na zmianach, które zawiera projekt, skorzystają zwłaszcza najlepsi absolwenci. Obecnie ci, którzy ukończą studia w 5-proc. grupie osób z najlepszymi wynikami, mogą liczyć na umorzenie 20 proc. zaciągniętego kredytu. Resort nauki chce wprowadzić trzy nowe progi. Proponuje, aby osoby, które ukończą studia w gronie 1 proc. najlepszych absolwentów, mogły liczyć na 50-proc. umorzenie, a absolwenci z grona 5 proc. najlepszych – na 35-proc. upust. Z kolei ci, którzy zakwalifikują się do 10 proc. najlepszych, dostaną 20 proc. rabatu.