Nawet 2,3 tys. zł pomocy na dziecko otrzymają rodziny, które w tym roku zostaną dotknięte np. klęską żywiołową. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.
Rodziny, które poniosły w tym roku straty w wyniku działania żywiołu – np. powodzi czy huraganu – będą mogły starać się o przyznanie zasiłku losowego w wysokości 500 zł lub 1000 zł, o ile ucierpiało ich gospodarstwo domowe lub rolnicze. Pieniądze te mają pomóc w kupnie wyposażenia szkolnego np. plecaka lub podręczników.
Poszkodowani zyskają także prawo do ubiegania się o przyznanie pomocy w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w wysokości 1,3 tys. zł na ucznia. Wójt (prezydent miasta, burmistrz) będzie rozpatrywał wnioski w tej sprawie i kwalifikował uczniów na listę, a wyjazd zorganizuje wojewoda.
Reklama
Trzecią formą pomocy dla poszkodowanych dzieci będą zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno-edukacyjne organizowane w miejscowości, z której pochodzą. Na każde dziecko gmina otrzyma dotację w wysokości 500 zł, a na grupę do pięciorga dzieci dodatkowe 1000 zł. Zajęcia te będą organizowane przez samorządy na wniosek rodziców, którzy mieszkają w gminie dotkniętej skutkami żywiołu.
Organizacja wyjazdów i zajęć, a także wypłata zasiłków będzie mogła odbywać się do 31 grudnia 2017 r., a samorządy będą musiały rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy do końca stycznia 2018 r.
Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie uzgodnień