Dla ponad 280 tys. tegorocznych maturzystów w piątek kończy się rok szkolny. Dla przeważającej większości z nich sesja egzaminacyjna rozpocznie się 4 maja. Dla nielicznych, zdających międzynarodową maturę - International Baccalaureate (IB), sesja rozpocznie się 28 kwietnia..

W Polsce co roku maturę międzynarodową zdaje kilkuset uczniów, na całym świecie takich abiturientów jest ponad 50 tysięcy.

W tym roku sesja egzaminacyjna IB rozpocznie się w piątek o godzinie 13. egzaminami z przedmiotów: "Business Management" i "Global politics". Nie są to przedmioty wybierane przez dużą liczbę uczniów. Dlatego w większości szkół realizujących program matury międzynarodowej sesja egzaminacyjna rozpocznie się dopiero 1 maja. Tego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z biologii. Tak będzie m.in. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jak powiedziała PAP wicedyrektor tej szkoły Grażyna Kania na 44 abiturientów przystępujących w tym roku do matury międzynarodowej w "Koperniku" egzamin z biologii zdawać będzie 26 osób.

Program przygotowujący do matury międzynarodowej realizowany jest w naszym kraju od 1993 r. Jako pierwsze do programu przystąpiły III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i warszawskie XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika. Obecnie realizuje go około 40 szkół w całym kraju, są wśród nich szkoły publiczne i niepubliczne, w tym szkoły międzynarodowe.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Matura IB jest traktowana jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m.in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (m.in. MIT - Massachusetts Institute of Technology). Większość polskich maturzystów międzynarodowych jako motywację do podjęcia nauki w systemie IB podaje chęć studiowania w innym kraju.

Międzynarodowa sesja maturalna rozpoczyna się zawsze w pierwszych dniach maja. W ostatnich latach był to z najczęściej 2 maja. Sesja IB trwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie zdają kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, obcy i matematyka. Oprócz tego zdają egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia lub filozofia), przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) i z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej i popołudniowej.

Program IB realizowany jest w dwóch ostatnich klasach liceum; wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Każda szkoła sama decyduje, jak przeprowadzić nabór do tych klas.

Materiały na egzamin maturalny przygotowywane są w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane są do szkół na całym świecie. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie. Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem egzaminu z języka ojczystego) uczniowie zdają w języku angielskim.

Maturzystów obowiązuje 24-godzinna tajemnica dotycząca zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych, bowiem identyczne zadania rozwiązują maturzyści mieszkający na różnych kontynentach, w różnych strefach czasowych.

Każda praca oceniana jest w skali od 1 do 7 punktów. Z sześciu części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 42 punkty. Można też uzyskać dodatkowe trzy punkty za esej z teorii wiedzy i pracę badawczą z wybranego przedmiotu - obie prace muszą być napisane po angielsku. Dodatkowo wszyscy uczniowie muszą przepracować 150 godzin na rzecz środowiska społecznego lub przyrodniczego. Aby zdać maturę IB, trzeba uzyskać co najmniej 24 punkty.

Wyniki egzaminu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizacji IB w lipcu, dyplomy młodzież otrzyma na początku września.

System IB powstał w 1962 r. w Genewie. Celem nauczania i wychowania w szkołach IB jest "całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę jednoczącego się świata XXI wieku, (...) promowanie wzajemnego zrozumienia między narodami, a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową czy państwową". Na świecie program IB prowadzony jest przez blisko 2,5 tys. szkół.

Dyplom IB odpowiada polskiemu świadectwu dojrzałości i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w polskich uczelniach na takich samych zasadach, jakie daje zdanie polskiej matury.