MEN skierowało do uzgodnień i konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zawiera ono nowy wzór świadectwa szkolnego dla uczniów kończących VI klasę szkoły podstawowej.

Zmiana wzoru świadectwa dla uczniów kończących VI klasę jest konsekwencją zmian w ustroju szkolnym i przekształceniem sześcioletniej szkoły podstawowej w szkołę ośmioletnią. W efekcie uczniowie klasy VI zamiast pójść do gimnazjum, przejdą do klasy VII. Dlatego na zakończenie roku otrzymają świadectwo promocyjne, a nie świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Ponieważ pierwszy rocznik, który będzie się uczył w VII klasie, to uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym 2016/2017 są w VI klasach, MEN chce, by nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiana struktury szkół pociąga za sobą zmianę podstawy programowej.