Model kształcenia dualnego może liczyć na nasze wsparcie – zapewnił w poniedziałek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślił wagę tego typu uczelni dla rynku pracy i lokalnych społeczności.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z władzami leszczyńskiej uczelni, szef resortu nauki podkreślił, że absolwenci studiów dualnych - czyli polegających na połączeniu teorii z praktyką - „są rozchwytywani na rynku pracy”. Przypomniał, że PWSZ w Lesznie była prekursorem tego modelu kształcenia w Polsce.

Zdaniem ministra warto zastanowić się nad rozwiązaniami ustawowymi, które będą „jeszcze bardziej zachęcały uczelnie i przedsiębiorców do współpracy w procesie kształcenia”. Przyznał, że ma świadomość, iż taka forma studiów generuje większe koszty. „Jeżeli możliwości przyszłego budżetu na to pozwolą, będziemy się starali dofinansowywać takie studia” - zapewnił.

Reklama

Gowin podkreślił przy tym wagę PWSZ dla lokalnych społeczności. Jak ocenił, są one „bardzo ważnym elementem poczucia dumy, patriotyzmu lokalnego”, mogą też być kuźnią lokalnych elit.

„Chcę otworzyć ustawową możliwość dodatkowego finansowania uczelni przez samorządy. Te dodatkowe środki będą pozwalały profilować daną uczelnię jeszcze bardziej pod potrzeby regionalnego rynku pracy. Chodziłoby tu przede wszystkim o PWSZ - zwłaszcza one, ulokowane w większości w byłych miastach wojewódzkich są szczególnie ważne dla lokalnych samorządów” - zapowiedział wicepremier.

Reklama

Rektor PWSZ w Lesznie prof. Maciej Pietrzak powiedział PAP, że wprowadzone kilka lat temu studia dualne świetnie się sprawdzają i są cenione przez studentów.

„Pierwsi absolwenci tego typu studiów pojawili się u nas dwa lata temu. Wszyscy oni zostali pozatrudniani, już na czas nieokreślony, w zakładach pracy, w których odbywali część praktyczną studiów. Zmierzamy do tego, by takie studia uruchomić na każdym kierunku. Pracodawcy są tym zainteresowani” – powiedział.

Jak dodał, taki model studiów to „w dużym stopniu antidotum" na pojawiający się nieustannie w dyskusjach o szkolnictwie wyższym problem nieprzystosowania absolwentów do rynku pracy.

W PWSZ w Lesznie na 13 kierunkach kształci się obecnie ok. 1,5 tys. osób.

Jarosław Gowin powiedział, że prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym weszły w decydującą fazę. „Ona powstaje nie na moim biurku, nie na biurkach urzędników ministerstwa, tylko (...) w bardzo szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim” - podkreślił.

W ub. roku resort nauki wyłonił trzy niezależne zespoły badawcze, które otrzymały granty na opracowanie i skonsultowanie założeń do nowej ustawy. Pod koniec stycznia przesłały one swoje projekty resortowi nauki.

Na podstawie wyników prac tych zespołów, ministerstwo ma przygotować projekt nowej ustawy. Zostanie on zaprezentowany we wrześniu podczas Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się w Krakowie.

Wicepremier w trakcie wizyty w Lesznie spotkał się też m.in z przedstawicielami lokalnego biznesu.