W tym roku najwyższa pensja zasadnicza nauczyciela z najwyższym stopniem awansu zawodowego wzrośnie o 40 zł, a jego średnia płaca o 65 zł.
Taki wzrost uposażeń przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.). Dokument trafił właśnie do konsultacji społecznych. Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
Ostatnia podwyżka wynagrodzeń nauczycielskich miała miejsce w 2012 r. i wyniosła 3,8 proc. Automatycznie o tyle wzrosła też subwencja oświatowa dla samorządów. W tym roku kwota bazowa, od której naliczana jest pensja pedagogów, wzrosła o 1,3 proc. (prognozowany wskaźnik inflacji). Na podwyżki z budżetu trafi do samorządów około 400 mln zł w postaci wyższej subwencji oświatowej. – Wzrost pensji dla nauczycieli nie jest zbyt duży, ale jest pewną rekompensatą za reformę oświatową, do której muszą się przygotować nauczyciele i dyrektorzy. Cieszy nas, że w kwietniu szefowa MEN przedstawi propozycje. Mam nadzieję na znacznie wyższe wynagrodzenia na kolejne lata – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki Oświaty i Kultury w Forum Związków Zawodowych.
Resort edukacji przekonuje, że wzrost wynagrodzeń zasadniczych nie będzie przekładał się na zwiększone wydatki po stronie samorządów. Z tym jednak nie zgadzają się organy prowadzące placówki.
– Wraz z podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli automatycznie wzrastają średnie płace i inne dodatki. A to na barkach samorządów leży obowiązek wywiązania się z tego obowiązku lub wypłacania wyrównania w styczniu w postaci jednorazowego dodatku uzupełniającego – mówi Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.
Od stycznia 2017 r. wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrosną też średnie płace. O ich wysokość muszą zadbać samorządy. Z uwagi na to, że kwota bazowa z ustawy budżetowej wzrosła o 35,3 zł, o tyle wyższa też będzie średnia płaca stażysty. Dla nauczyciela kontraktowego ta średnia wzrośnie o 39,2 zł i wyniesie 3055,7 zł, a dla mianowanego o 51 zł, do 3964 zł. Najwięcej zwiększy się średnia dla nauczycieli dyplomowanych, bo o 65 zł, i wyniesie 5065 zł.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne