Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”, obowiązującej na egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym w 2013 r.

Kto może skorzystać z aplikacji

Aplikacja skierowana jest do osób zdających w 2013 r. egzaminy: adwokacki (w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 r.- Prawo o adwokaturze), radcowski (w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz notarialny (w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie).

Kiedy można korzystać ze sprzętu

Możliwość wykorzystania własnego sprzętu komputerowego przez zdających i użycia Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych dotyczy wyłącznie rozwiązywania zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z części drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego. Test rozwiązywany będzie wyłącznie odręcznie.

Komputer albo długopis

Zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań z ww. części egzaminu (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego). Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Należy pamiętać także o tym, że aplikacja egzaminacyjna jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy. Wersję ostateczną zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci - pendrive.

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

• procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

• 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

• system operacyjny: Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7;

• zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

• 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

• wolny port USB;

• konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera

• odinstalowany program antywirusowy;

• wyłączony wygaszacz ekranu;

• opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”

• zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

• wyłączone aktualizacje automatyczne

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl