Już za kilkanaście dni - od 19 do 22 marca 2013 r. aplikanci, którzy byli objęci trzyletnim szkoleniem na aplikacjach, będą mogli przystąpić do egzaminów zawodowych. Na powtórkę materiału i nadrobienie zaległości pozostaje coraz mniej czasu, jednak warto poświęcić chwilę i jeszcze raz przejrzeć listę aktów prawnych obowiązujących na egzaminie zawodowym.

Aplikacja adwokacka i radcowska

Zawodowy egzamin adwokacki i radcowski będzie się składał z kilku części:

19 marca 2013 r. godz. 10.00 – pierwsza część egzaminu adwokackiego

Reklama

Polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zdający może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi, a za każdą prawidłową odpowiedź może uzyskać 1 punkt.

20 marca 2013 r. godz. 10.00 – druga część egzaminu adwokackiego

Reklama

Aplikanci będą rozwiązywać zadania z zakresu prawa karnego polegające na przygotowaniu aktu oskarżenia lub apelacji. Jeśli zdający uzna, że nie ma podstaw do ich wniesienia – może sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

21 marca 2013 r. godz. 10.00 – trzecia część egzaminu adwokackiego

Zdający muszą rozwiązać zadania z zakresu prawa cywilnego polegające na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, albo w przypadku uznania, iż brak jest podstaw do ich wniesienia – sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

22 marca 2013 r. godz. 10.00 – czwarta część egzaminu adwokackiego

Aplikanci w tej części rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego polegające na przygotowaniu umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, albo sporządzają opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

22 marca 2013 r. godz. 10.00 – piąta część egzaminu adwokackiego

Ostatniego dnia kandydaci rozwiązywać będą także zadanie z zakresu prawa administracyjnego polegające na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku, gdy uznają, że brak jest podstaw do ich wniesienia – mogą sporządzić opinię prawną w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta lub przedstawiony stan faktyczny.

Lista 50 aktów prawnych niezbędnych na egzamin adwokacki

Lista 41 aktów prawnych na egzamin radcowski

Ostatni dzwonek dla spóźnialskich
Osoby, które jeszcze nie zapisały się na egzamin, mają ostatnią szansę: aplikanci radcowscy i adwokaccy mogą zgłaszać podania dnia tylko do dnia 26 lutego 2013 r.

Na własnym laptopie

Ministerstwo Sprawiedliwości dopuszcza możliwość zdawania przez aplikantów adwokackich i radcowskich korzystania z własnego sprzętu – ale dotyczy to tylko i wyłącznie niektórych części egzaminu (konkretnie zadań z części od drugiej do piątej). Test, który jest zadaniem pierwszego dnia, musi być rozwiązany odręcznie.

Aplikacja komornicza

Aplikanci komorniczy i inne osoby dopuszczone do egzaminu do jego pierwszej części przystąpią już niebawem:

- 26 marca 2013 r. godz. 10.00 (część pisemna)

Część ta polega na opracowaniu dwóch tematów dotyczących czynności wchodzących w zakres zadań komorników.

Osoby, które uzyskają ocenę pozytywną, mogą przystąpić do egzaminu ustnego, który odbędzie się 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00.

Istnieje szansa, że osoby przystępujące do egzaminu komorniczego będą miały dwie godziny więcej na rozwiązanie zadań – osiem godzin zamiast sześciu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce bowiem, aby już tegoroczny egzamin był dłuższy – ma to być odpowiedź na skargi i odwołania aplikantów od przeprowadzonych egzaminów komorniczych w poprzednich latach.