W piątek 22 marca 2013 r. zakończyły się trwające 4 dni zawodowe egzaminy prawnicze – adwokacki i radcowski. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się informacje dotyczące szczegółów egzaminów. W tym roku do egzaminów przystąpiła bardzo duża liczba zdających: do egzaminu adwokackiego przystąpiły 2594 osoby, zaś do egzaminu radcowskiego – 4842 osób.

Jak wyglądały tegoroczne egzaminy

W pierwszym dniu egzaminu, tj. 19 marca 2013 r., zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut.

W kolejnych trzech dniach, zdający rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego (20 marca), cywilnego (21 marca) oraz gospodarczego i administracyjnego (22 marca).

Reklama

Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin, zaś egzamin z prawa gospodarczego i administracyjnego - 8 godzin.

Reklama

Testy egzaminacyjne składały się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, zawierających trzy propozycje odpowiedzi.

Egzamin adwokacki przeprowadziło 37 komisji (w tym 2 w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu, 3 w Krakowie, 4 w Katowicach i 14 w Warszawie), zaś egzamin radcowski - 67 komisji (w tym 2 w Białymstoku, Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Toruniu, 3 w Gdańsku, Katowicach i Łodzi, 4 w Lublinie i Wrocławiu, 5 w Poznaniu, 7 w Krakowie oraz 20 w Warszawie).

W skład każdej komisji egzaminacyjnej weszło 8 osób: 4 sędziów - przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.W tym roku do egzaminów przystąpiła bardzo duża liczba zdających: do egzaminu adwokackiego przystąpiły 2594 osoby, zaś do egzaminu radcowskiego – 4842 osób.

Po raz trzeci zdający mogli zdawać egzaminy przy użyciu sprzętu komputerowego (za wyjątkiem części testowej). Zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń, wybór sposobu zdawania egzaminu (odręcznie lub przy użyciu komputera) pozostawiono każdemu zdającemu.

To rozwiązanie wybrało 98% zdających.

Przebieg bez problemów

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności, do każdej komisji dostarczono nośniki z aplikacją do zdawania egzaminu.

W razie zakłóceń w funkcjonowaniu aplikacji, zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków zapewniających wsparcie techniczne. W przypadkach, gdy mimo wsparcia obsługi technicznej niemożliwe okazało się uruchomienie lub przywrócenie prawidłowego działania aplikacji, zdającym wydawano zapasowe nośniki.

Podczas egzaminu (za wyjątkiem części testowej) zdający egzamin mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa.

Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

W ciągu miesiąca spodziewane jest ogłoszenie wyników egzaminów przez pierwsze komisje egzaminacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl