Na ten dzień czekali wszyscy ci, którzy odbywają aplikacje adwokacką, radcowską oraz notarialną. Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką poinformowało o wyznaczeniu terminu egzaminów zawodowych.

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin poinformował, że w porozumieniu z Naczelną Radą Adwiokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), wyznaczył termin zawodowego egzaminu adwokackiego, radcowskiego oraz notarialnego.

Data najpopularniejszych egzaminów: radcowskiego i adwokackiego została wyznaczona na dni od 28 do 31 sierpnia 2012 r.

Minister Gowin podjął również decyzję zgodnie z art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) w sprawie egzaminu notarialnego.
Kandydaci do egzaminu przystąpią w dniach od 4 do 6 września 2012 r.