Resort sprawiedliwości przedstawił projekty rozporządzeń w sprawie stawek opłat za aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną. Ich wysokość będzie równa obecnej, a dla notariuszy nawet nieco niższa.
Wysokość opłat za aplikację jest zależna od dwóch czynników – płacy minimalnej oraz mnożnika określanego przez ministra sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Obecnie wynosi on 2,6 w przypadku adwokatów i radców, a dla notariuszy – 2,5-krotność płacy minimalnej. Przy obecnym jej poziomie wartość bezwzględna opłaty to odpowiednio: 5850 zł oraz 5650 zł.
Jednak zapowiedź rządu o znacznym podniesieniu płacy minimalnej wywołała obawy, że również opłaty za aplikacje wzrosną znacząco, i będą zbyt duże, by aplikanci mogli je udźwignąć. Niedługo po tej zapowiedzi minister sprawiedliwości obiecał na konferencji prasowej, że zmniejszy mnożniki tak, aby opłaty dla aplikantów nie wzrosły. W piątek opublikowano trzy projekty rozporządzeń spełniających tę obietnicę.
W 2020 r. opłata za aplikacje radcowską i adwokacką ma wynosić 2,25 płacy minimalnej, czyli 5850 zł. To tyle samo, co w tym roku, ale gdyby nie zmieniono rozporządzenia, wzrosłaby do 6760 zł. Natomiast aplikanci notarialni zapłacą w przyszłym roku 5590 zł, czyli 2,15 płacy minimalnej. Można się spodziewać, że w następnych latach wraz z dalszym wzrostem najniższego wynagrodzenia mnożniki też będą odpowiednio zmniejszane.