Niemal 7 tys. absolwentów prawa przystąpiło w sobotę do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz do państwowego egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.

- Wyniki tegorocznych egzaminów są bardzo zbliżone do tych z poprzedniego roku. Mamy ustabilizowany poziom zdawalności tych egzaminów – mówi Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej z Ministerstwa Sprawiedliwości. Tutaj poznasz wyniki na aplikacje z 2017 roku>>

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką

• Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 2 490 osób spośród 2 583 dopuszczonych

• Egzamin zdało 1 372 osoby, co stanowi 55,1 proc. wszystkich zdających

CZY DOSTAŁBYŚ SIĘ NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ LUB RADCOWSKĄ? ROZWIĄŻ EGZAMIN WSTĘPNY Z 2018 >>

Najwyższa zdawalność:

Łódź - pozytywny wynik otrzymało 65,8 proc. zdających

Poznań - pozytywny wynik otrzymało 63 proc. zdających

Kraków - pozytywny wynik otrzymało 62,7 proc. zdających

Wrocław - pozytywny wynik otrzymało ponad 60 proc. zdających

Najniższa zdawalność:

Bielsko-Biała - pozytywny wynik otrzymało 26,7 proc. zdających

Zielona Góra - pozytywny wynik otrzymało 43 proc. zdających

Kielce, Rzeszów, Szczecin - w każdym z tych miast pozytywny wynik otrzymało 46 proc. zdających

W Warszawie do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 999 osób, z czego zdało 533 osoby, co stanowi 53,4 proc. wszystkich zdających.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską:

• Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 3 674 osoby spośród 3 805 dopuszczonych

• Egzamin zdało 1 911 osób, co stanowi niemal 52 proc. wszystkich zdających

Najwyższa zdawalność:

Kraków - pozytywny wynik otrzymało 65,5 proc. i 59,4 proc. zdających

Warszawa- pozytywny wynik otrzymało 59,4 proc. zdających

Poznań - pozytywny wynik otrzymało 58 proc. zdających

Szczecin - pozytywny wynik otrzymało 57 proc. zdających

Najniższa zdawalność:

Wałbrzych i Koszalin - w obydwu miastach pozytywny wynik otrzymało po 39,3 proc. zdających

W Warszawie do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 998 osób, z czego zdało 498 osób, co stanowi niemal 50 proc. wszystkich zdających.

Egzamin wstępny na aplikację notarialną

• Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 596 spośród 618 dopuszczonych osób

Pozytywny wynik uzyskały 195 osoby, co stanowi 32,7 proc. zdających

Najwyższa zdawalność:

Poznań - pozytywny wynik otrzymało 40,7 proc. zdających

Najniższa zdawalność:

Warszawa - pozytywny wynik otrzymało 25,8 proc. zdających

Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą

• Frekwencja: do egzaminu przystąpiło 179 spośród 186 dopuszczonych osób

Pozytywny wynik uzyskało 83 osób, co stanowi 46,4 proc. zdających

Najwyższa zdawalność:

Wrocław - pozytywny wynik otrzymało 65,2 proc. zdających

Najniższa zdawalność:

Warszawa - pozytywny wynik otrzymało 34,3 proc. zdających

Egzaminy na aplikacje zostały jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce przez 60 komisji egzaminacyjnych (22 komisje ds. aplikacji adwokackiej, 25 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 7 komisji ds. przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą).

Jaki podało Ministerstwo Sprawiedliwości, w skład każdej z komisji egzaminacyjnej weszło 7 osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jeśli chodzi natomiast o aplikację adwokacką i radcowską, w składzie komisji zasiada również prokurator.

Jak wygląda egzamin wstępny na aplikację prawniczą?

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru (A, B, C) zawierające 150 pytań. Czas na rozwiązanie testu wynosił 150 minut. W przypadku aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, osoby z niepełnosprawnością mogły wnioskować o wydłużenie czasu egzaminu o 75 minut. Rozpocząć kurs na wybranej przez siebie aplikacji będzie mogła osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

Państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną zostały przeprowadzone po raz trzynasty. Jeśli chodzi o egzamin konkursowy na aplikację komorniczą, była to jedenasta odsłona. W ubiegłym roku zdawalność egzaminów wstępnych uplasowała się na poziomie 54,1 proc.