Na terenie całego kraju przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

Egzamin rozpoczął się o godzinie 11. Kandydaci mieli 150 minut na rozwiązanie testu liczącego 150 pytań. Spośród trzech możliwych odpowiedzi należało wybrać tą prawidłową. Aplikację rozpoczną ci, którzy przekroczą próg 100 poprawnych odpowiedzi.

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości egzaminy przeprowadzono w 21 miastach. Za ich przebieg odpowiadały 62 komisje egzaminacyjne (22 komisje ds. aplikacji adwokackiej, 27 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 7 komisji ds. przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą).

Reklama

W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodziło 7 osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej w skład komisji wchodzi ponadto prokurator.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminów złożyło ponad 8 300 osób:

na aplikację adwokacką – ok. 3 000,
na aplikację radcowską – ok. 4 400,
na aplikację notarialną – ok. 700,
na aplikację komorniczą – ok. 220.