Znane są już kompletne wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 28 – 31 marca 2017 r. Egzamin adwokacki zdało ponad 83% kandydatów na adwokatów, zaś egzamin radcowski - ponad 79% kandydatów na radców prawnych.

Do egzaminu adwokackiego przeprowadzonego przez 39 komisji egzaminacyjnych przystąpiło 2592 zdających.

Pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało:

- KE w Białymstoku - 41 spośród 47 zdających, tj. około 87%,

- KE nr 2 w Białymstoku - 40 spośród 48 zdających, tj. około 83%,

- KE w Gdańsku - 53 spośród 59 zdających, tj. około 90%,

- KE nr 2 w Gdańsku - 55 spośród 62 zdających, tj. około 89%,

- KE w Katowicach - 65 spośród 72 zdających, tj. około 90%,

- KE nr 2 w Katowicach - 67 spośród 75 zdających, tj. około 89%,

- KE nr 3 w Katowicach - 64 spośród 73 zdających, tj. około 88%,

- KE nr 4 w Katowicach - 69 spośród 75 zdających, tj. 92%,

- KE w Kielcach - 52 spośród 60 zdających, tj. około 87%,

- KE w Krakowie - 56 spośród 60 zdających, tj. około 93%,

- KE nr 2 w Krakowie - 50 spośród 61 zdających, tj. 82%,

- KE nr 3 w Krakowie - 53 spośród 61 zdających, tj. około 87%,

- KE w Lublinie - 82 spośród 89 zdających, tj. około 92%,

- KE w Łodzi - 42 spośród 50 zdających, tj. 84%,

- KE nr 2 w Łodzi - 39 spośród 46 zdających, tj. około 85%,

- KE w Poznaniu – 87 spośród 95 zdających, tj. około 92%,

- KE nr 2 w Poznaniu – 83 spośród 95 zdających, tj. około 87%,

- KE w Rzeszowie - 66 spośród 74 zdających, tj. około 89%,

- KE nr 2 w Rzeszowie - 74 spośród 77 zdających, tj. około 96%,

- KE w Szczecinie - 43 spośród 55 zdających, tj. około 78%,

- KE w Toruniu – 56 spośród 69 zdających, tj. 81%,

- KE w Warszawie – 51 spośród 67 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 2 w Warszawie - 51 spośród 69 zdających, tj. około 74%,

- KE nr 3 w Warszawie - 44 spośród 68 zdających, tj. około 65%,

- KE nr 4 w Warszawie - 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,

- KE nr 5 w Warszawie - 57 spośród 65 zdających, tj. około 88%,

- KE nr 6 w Warszawie - 47 spośród 65 zdających, tj. około 72%,

- KE nr 7 w Warszawie - 50 spośród 65 zdających, tj. 77%,

- KE nr 8 w Warszawie - 52 spośród 67 zdających, tj. około 78%,

- KE nr 9 w Warszawie - 50 spośród 64 zdających, tj. 78%,

- KE nr 10 w Warszawie - 50 spośród 67 zdających, tj. około 75%,

- KE nr 11 w Warszawie - 57 spośród 68 zdających, tj. około 84%,

- KE nr 12 w Warszawie - 58 spośród 68 zdających, tj. około 85%,

- KE nr 13 w Warszawie - 52 spośród 67 zdających, tj. około 78%,

- KE nr 14 w Warszawie - 45 spośród 66 zdających, tj. około 68%,

- KE nr 15 w Warszawie - 55 spośród 67 zdających, tj. około 82%,

- KE we Wrocławiu - 47 spośród 64 zdających, tj. około 73%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 42 spośród 64 zdających, tj. około 66%,

- KE nr 3 we Wrocławiu - 45 spośród 62 zdających, tj. około 73%.

Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego wystawiono ogółem 646 ocen niedostatecznych, w tym z zadania z zakresu prawa karnego – 118, tj. około 18 %, z zadania
z zakresu prawa cywilnego – 215, tj. około 33%, z zadania z zakresu prawa gospodarczego – 240, tj. około 37%, z zadania z zakresu prawa administracyjnego – 58, tj. około 9%
i z zadania z zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 15 tj. około 2%.


Egzamin radcowski przeprowadziły 42 komisje egzaminacyjne. Do egzaminu przystąpiło 2840 zdających.

Pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego uzyskało:

- KE w Białymstoku – 53 spośród 80 zdających, tj. około 66%,

- KE w Bydgoszczy – 55 spośród 60 zdających, tj. około 92%,

- KE w Gdańsku - 82 spośród 90 zdających, tj. około 91%,

- KE nr 2 w Gdańsku - 80 spośród 92 zdających, tj. 87%,

- KE w Katowicach - 49 spośród 64 zdających, tj. około 77%,

- KE nr 2 w Katowicach - 50 spośród 63 zdających, tj. około 79%,

- KE nr 3 w Katowicach - 48 spośród 63 zdających, tj. około 76%,

- KE w Kielcach - 60 spośród 69 zdających, tj. 87%,

- KE w Koszalinie - 36 spośród 42 zdających, tj. około 86%,

- KE w Krakowie – 61 spośród 71 zdających, tj. około 86%,

- KE nr 2 w Krakowie - 54 spośród 72 zdających, tj. 75%,

- KE nr 3 w Krakowie – 54 spośród 70 zdających, tj. około 77%,

- KE nr 4 w Krakowie – 51 spośród 70 zdających, tj. około 73%,

- KE nr 5 w Krakowie - 57 spośród 67 zdających, tj. około 85%,

- KE w Lublinie - 61 spośród 71 zdających, tj. około 86%,

- KE nr 2 w Lublinie - 57 spośród 72 zdających, tj. około 79%,

- KE w Łodzi - 43 spośród 57 zdających, tj. około 75%,

- KE nr 2 w Łodzi - 36 spośród 58 zdających, tj. około 62%,

- KE w Olsztynie - 60 spośród 84 zdających, tj. około 71%,

- KE w Opolu - 70 spośród 85 zdających, tj. około 82%,

- KE w Poznaniu - 83 spośród 86 zdających, tj. około 97%,

- KE nr 2 w Poznaniu - 66 spośród 75 zdających, tj. 88%,

- KE nr 3 w Poznaniu - 62 spośród 67 zdających, tj. około 93%,

- KE w Rzeszowie - 68 spośród 90 zdających, tj. około 76%,

- KE w Szczecinie - 51 spośród 76 zdających, tj. około 67%,

- KE w Toruniu - 59 spośród 70 zdających, tj. około 84%,

- KE w Wałbrzychu - 30 spośród 40 zdających, tj. 75%,

- KE w Warszawie - 44 spośród 62 zdających, tj. 71%,

- KE nr 2 w Warszawie - 50 spośród 62 zdających, tj. około 81%,

- KE nr 3 w Warszawie - 53 spośród 64 zdających, tj. około 83%,

- KE nr 4 w Warszawie - 55 spośród 64 zdających, tj. około 86%,

- KE nr 5 w Warszawie - 51 spośród 64 zdających, tj. około 80%,

- KE nr 6 w Warszawie - 54 spośród 66 zdających, tj. około 82%,

- KE nr 7 w Warszawie - 51 spośród 62 zdających, tj. około 82%,

- KE nr 8 w Warszawie - 51 spośród 63 zdających, tj. 81%,

- KE nr 9 w Warszawie - 50 spośród 66 zdających, tj. około 76%,

- KE nr 10 w Warszawie - 56 spośród 66 zdających, tj. około 85%,

- KE nr 11 w Warszawie - 57 spośród 63 zdających, tj. około 91%,

- KE we Wrocławiu - 40 spośród 58 zdających, tj. 69%,

- KE nr 2 we Wrocławiu - 34 spośród 59 zdających, tj. około 58%,

- KE nr 3 we Wrocławiu - 34 spośród 57 zdających, tj. około 60%,

- KE w Zielonej Górze - 38 spośród 60 zdających, tj. około 63%.

Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 891 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego - 223, tj. około 38%, z zakresu prawa cywilnego - 263, tj. około 45%, z zakresu prawa gospodarczego - 241, tj. około 41%, z zakresu prawa administracyjnego - 110, tj. około 19% i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – 54, tj. około 9%. Najwięcej trudności przysporzyło zatem zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, zaś najmniej - zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji