Do Ministerstwa Sprawiedliwości wciąż spływają odwołania od wyników tegorocznych egzaminów adwokackich i radcowskich. Tych, które odbyły się od 28 do 31 marca bieżącego roku.

Zgodnie z art. 78h ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) i art. 36[8] ustawy o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.) od uchwały o wyniku egzaminu odpowiednio adwokackiego i radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

- Dotychczas - według danych na dzień 2 czerwca 2017 r., od negatywnych wyników egzaminów odwołało się: od egzaminu adwokackiego 32 osoby, od egzaminu radcowskiego 73 osoby – informuje Milena Domachowska główny specjalista w wydziale komunikacji społecznej i promocji resortu sprawiedliwości.

Termin składania odwołań nie został jednak jeszcze zamknięty. Patrząc na zeszłoroczne statystyki, osób próbujących podważyć wynik będzie zapewne zdecydowanie więcej. Część aplikantów może liczyć, że dzięki temu zabiegowi stanie się pełnoprawnymi członkami korporacji prawniczych.

Jeśli bowiem chodzi o egzamin adwokacki:

- w roku 2013 odwołało się 526 zdających – uwzględniono 168 odwołań;
- w roku 2014 odwołało się 200 zdających – uwzględniono 23 odwołania;
- w roku 2015 odwołało się 271 zdających – uwzględniono 57 odwołań;
- w roku 2016 odwołało się 534 zdających – uwzględniono 84 odwołania.


W przypadku natomiast egzaminu radcowskiego:

- w roku 2013 odwołało się 1023 zdających – uwzględniono 172 odwołania;
- w roku 2014 odwołało się 783 zdających – uwzględniono 117 odwołań;
- w roku 2015 odwołało się 425 zdających – uwzględniono 55 odwołań;
- w roku 2016 odwołało się 387 zdających – uwzględniono 29 odwołań.


Kiedy będą znane ostateczne statystyki? Przedstawicielka ministerstwa sprawiedliwości wskazuje, że nie jest wstanie podać granicznego terminu do składania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego lub radcowskiego.

- Dla każdego zdającego termin ten biegnie indywidualnie i wynosi 14 dni od daty doręczenia uchwały. Ostatnie komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki z egzaminów w dniu 12 maja 2017 r. Uchwały co do zasady doręczane są za pośrednictwem operatora pocztowego. Należy spodziewać się zatem, że ostatnie odwołania zostaną wniesione do końca czerwca br. – szacuje Milena Domachowska.