Do Ministerstwa Sprawiedliwości wciąż spływają odwołania od wyników tegorocznych egzaminów adwokackich i radcowskich. Tych, które odbyły się od 28 do 31 marca bieżącego roku.

Zgodnie z art. 78h ustawy Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) i art. 36[8] ustawy o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.) od uchwały o wyniku egzaminu odpowiednio adwokackiego i radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

- Dotychczas - według danych na dzień 2 czerwca 2017 r., od negatywnych wyników egzaminów odwołało się: od egzaminu adwokackiego 32 osoby, od egzaminu radcowskiego 73 osoby – informuje Milena Domachowska główny specjalista w wydziale komunikacji społecznej i promocji resortu sprawiedliwości.