Po raz pierwszy od 2006 r., kandydaci na aplikację ogólną z Uniwersytetu Warszawskiego poradzili sobie lepiej podczas egzaminu wstępnego od kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego – wynika z danych przedstawionych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Choć przewaga uzyskana przez absolwentów UW jest niewielka (0,3 proc.), „zwycięstwo” to przypieczętowało koniec dominacji UJ pod względem zdawalności na aplikację ogólną.

Już bowiem w 2015 r., najlepiej na egzaminie wstępnym do KSSiP poradzili sobie absolwenci z Uniwersytetu Łódzkiego ze zdawalnością na poziomie 21,3 proc. (UJ z wynikiem 19 proc. zajął wtedy drugie miejsce). Podczas ostatniego już egzaminu wstępnego na aplikację ogólną przeprowadzonego w 2016 r., absolwenci z UŁ uplasowali się natomiast tuż za kolegami UJ i ich zdawalność wyniosła 18,4 proc. (UJ – 18,8 proc.).

ikona lupy />

Rankingowa tabela wyglądać będzie nieco inaczej, jeśli na tapetę weźmiemy porównanie wyników z testu i kazusów, z którymi musieli zmierzyć się kandydaci do KSSiP w 2016 r. Do pierwszej trójki, zaraz po absolwentach z Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego wskakuje bowiem Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którego ostatecznie siedmiu absolwentów rozpocznie kurs w KSSiP. Lider rankingu pod względem średniej zdawalności – Uniwersytet Warszawski – uplasował się w tym zestawieniu na czwartym miejscu.

ikona lupy />

Ciekawie przedstawiają się wyniki kandydatów ostatniego egzaminu wstępnego na aplikację ogólną, gdy zestawimy je z trybem ukończonych przez nich studiów. Zdecydowanie lepiej radzą sobie bowiem ci, który uczyli się w swojej Alma Mater stacjonarnie – ich zdawalność wynosi bowiem 16,1 proc., przy 5,7 proc. w przypadku absolwentów kończących studia w trybie niestacjonarnym.

ikona lupy />

Wyniki analizy przeprowadzonej przez KSSiP pokazały również zależność między oceną na dyplomie a zdawalnością: im wyższa ocena na dyplomie, tym większy procent zdawalności w grupie osób z tą oceną.

ikona lupy />

Ostatecznie naukę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpocznie najwięcej absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – 44. 28 zakwalifikowanych legitymuje się natomiast dyplomem Uniwersytetu Wrocławskiego a 25 – Uniwersytetu Warszawskiego.

ikona lupy />

Średnia zdawalność na aplikację ogólną w 2016 wyniosła 12,7 proc. Spośród 218 zakwalifikowanych na aplikację najwięcej osób zameldowanych jest w woj. śląskim 36 (16,5 % ogółu zakwalifikowanych) a najmniej w woj. warmińsko-mazurskim 2 (0,9 % ogółu zakwalifikowanych). Spośród zakwalifikowanych na aplikację ogólną największą grupę stanowią osoby, które ukończyły studia w 2016 r. Absolwenci z lat 2016 i 2015 stanowią razem 72,9% zakwalifikowanych na aplikację ogólną.

W 2016 r. studia prawnicze ukończyło 8012 osób, z czego do konkursu na aplikację ogólną przystąpiło 862 kandydatów, tj. 10,8% absolwentów z 2016 r. (w 2015 r. – 9,6%)

Najłatwiejsze pytanie na teście w 2016 r. (97 proc. poprawnych odpowiedzi)

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, składa odpowiednie oświadczenie:
A. przed sądem albo notariuszem,
B. spadkodawcy,
C. przed wójtem albo sekretarzem gminy miejsca zamieszkania spadkodawcy,
D. spadkobiercom.Najtrudniejsze pytanie na teście w 2016 r. (11 proc. poprawnych odpowiedzi)

Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które już był skazany, sąd:
A. może wymierzyć tylko karę pozbawienia wolności,
B. może wymierzyć grzywnę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo,
C. wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia,
D. wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.