statystyki

PIT 2015: Nowe zwolnienia z podatku dochodowego

03.11.2015, 07:00; Aktualizacja: 30.12.2015, 10:20
rozliczenie PIT 2015

rozliczenie PIT 2015źródło: ShutterStock

Zgodnie z wchodzącymi po 1 stycznia przepisami, daniny nie będą musiały płacić osoby, które otrzymały zasiłek macierzyński przyznawany podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.

reklama


reklama


Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1217) wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 5 ustawy zmieniającej.

Zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu dochodów/przychodów wolnych od podatku na podstawie art. 21 ustawy PIT, poprzez dodanie do art. 21 ust 1:
pkt 8a), zgodnie z którym wolny od podatku jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

pkt 82a), w myśl którego wolne z PIT są kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dodatkowo, na mocy dodanego art. 52f zwolnieniu od podatku podlegają: zasiłek macierzyński przyznany na podstawie art. 20, kwoty podwyższenia uposażenia oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego ­ przyznane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w PIT i CIT 2015

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1296) wprowadzone zostały zmiany do :

1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez:

  • rozszerzenie zakresu zwolnienia z art. 21 ust 1 pkt 67a) na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (dotychczas zwolnieniem objęte były jedynie świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych);
  • wprowadzenie nowego zwolnienia – art. 21 ust. 1 pkt 67b ­ na podstawie którego zwolnione z opodatkowania byłyby świadczenia otrzymane od pracodawcy sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola lub objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna;
  • zmianę przepisów w zakresie kosztów uzyskania przychodów wprowadzono rozwiązania wspierające działania podatników w zakładaniu (prowadzeniu) zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli, zarówno na etapie ich tworzenia, jak i prowadzenia.

2. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez: uregulowanie kwestii związanych z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na tworzenie oraz utrzymanie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach

reklama


Źródło: Źródło zewnętrzne

Polecane

reklama

  • robole - 2015(2015-11-08 22:21) Odpowiedz 00

    ROBOTNIKA TRZEBA ZRÓWNAĆ Z CHŁOPEM i zwolnić z płacenia podatku dochodowego PIT - bo rolnicy nie płacą.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

reklama