Zarządzający funduszami z regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego Bank Gospodarstwa Krajowego ma do rozdysponowania 282 mln zł. Poprzez instytucje finansujące, z którymi bank podpisze stosowane umowy, pieniądze te trafią do przedsiębiorców. Kapitał jest dostępny w ramach projektu Jeremie 2. To kontynuacja bliźniaczej inicjatywy JEREMIE, realizowanej z unijnego budżetu na lata 2007–2013. Wtedy jednak kwota, którą dysponował BGK dla województwa mazowieckiego była ponad czterokrotnie niższa.

Zgodnie z zasadami Jeremie 2, kapitał trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także firm, które dopiero rozpoczynają działalność. Żeby zmieścić się w ustalonych przez Unię limitach, liczba zatrudnionych nie może przekraczać 250 osób, a dodatkowo obrót nie może być wyższy od równowartości 50 mln euro lub wartość aktywów musi być niższa niż 43 mln euro. Kapitał rozdzielany jest między przedsiębiorców za pomocą takich instrumentów finansowych jak pożyczki. Ich cechą jest obowiązek zwrotu pozyskanego w ten sposób finansowania. Przedsiębiorcy ponoszą też koszty związane z korzystaniem z kapitału, ale są one znacznie niższe niż w przypadku analogicznych instrumentów finansowych, oferowanych przez sektor komercyjny. Na przykład oprocentowanie pożyczek z reguły nie przekracza 2,5 proc. Tymczasem banki komercyjne pożyczają obecnie firmom pieniądze przeciętnie na 4 proc. rocznie, przy czym najmniejsze przedsiębiorstwa muszą się liczyć z wyższymi kosztami.

Korzystając z kredytu bankowego, przedsiębiorcy ponoszą także dodatkowe koszty, choćby w postaci prowizji zależnej od wartości pozyskanego kapitału. Instytucje finansujące, z którymi umowy podpisuje BGK, takich opłat nie pobierają. Odsetki są jedynym kosztem ponoszonym przez przedsiębiorcę.

Niektóre firmy, na przykład działające w branżach, na których wsparciu szczególnie zależy władzom województwa, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Wiadomo, że w mazowieckim takimi wyróżnionymi branżami będą technologie informacyjno-komunikacyjne, projekty ekologiczne czy firmy działające w ramach inteligentnych specjalizacji województwa (np. produkcja bezpiecznej żywności, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, podnoszenie jakości życia).

Wszystko po to, żeby koszty były dla firm jak najniższe. O tym, ile dokładnie będą wynosić w przypadku przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, dowiemy się w najbliższych tygodniach. BGK planuje uruchomienie dwóch rodzajów pożyczek (pożyczka mała i pożyczka duża).
Środki z programu Jeremie 2 mają pomóc w pozyskaniu finansowania przede wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy mają problem z dostępem do kapitału na zasadach komercyjnych. Bo na przykład zbyt krótko prowadzą działalność lub nie mają wystarczających aktywów, które mogłyby stanowić zabezpieczenie pożyczki.

Ale to nie znaczy, że każdy przedsiębiorca może liczyć na wsparcie. Podstawą do pozyskania kapitału jest biznesplan, który musi zostać pozytywnie oceniony przez instytucję finansującą. Instytucja będzie także oceniała sytuację finansową firmy. Z możliwości pozyskania finansowania wykluczają na przykład zaległości wobec organów skarbowych lub ZUS.

Unijne pieniądze służyć mają przede wszystkim rozwojowi firm. Dlatego pozyskane pożyczki będzie można przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje, choć powiększenie kapitału obrotowego w ograniczonym zakresie również będzie możliwe.

Oprocentowanie pożyczek z reguły nie przekracza 2,5 proc. Tymczasem banki komercyjne pożyczają firmom pieniądze przeciętnie na 4 proc.