Wzornictwo przemysłowe to jedna z najszybciej rozwijających się branż. Łączy w sobie kreatywność i innowacyjność. W coraz bardziej wymagającym świecie masowej konsumpcji często odgrywa kluczową rolę w drodze do sukcesu rynkowego.

Aby ułatwić mikro, małym i średnim firmom korzystanie z profesjonalnych usług doradczych z zakresu wzornictwa przemysłowego, a także wdrażanie uzyskanych w ich wyniku rozwiązań, udostępniane są dotacje. Specjalne działanie „Wzór na konkurencję” przewidziane zostało w programie Polska Wschodnia. Na jego realizację zarezerwowano 144 mln euro z Funduszy Europejskich. Wsparcie przyznawane jest w dwóch etapach. Mogą z niego korzystać firmy prowadzące działalność na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo muszą mieć za sobą zamknięty co najmniej jeden pełny rok obrotowy, osiągnąć chociaż raz w ciągu ostatnich trzech lat przychód na poziomie minimum 600 tys. zł i zatrudniać co najmniej pięć osób.

Pierwszy etap – doradztwo

Dla firm chcących skorzystać z dotacji w działaniu „Wzór na konkurencję” pierwszym krokiem jest specjalistyczne doradztwo z zakresu wzornictwa. Dofinansowanie sięgające maksymalnie 100 tys. zł pokrywa do 85 proc. kosztów projektu, obejmującego usługi profesjonalnych projektantów i specjalistów od wdrażania innowacji bazujących na wzornictwie. Firmę świadczącą taką usługę należy wybrać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Aby zapewnić jak najlepszy efekt, wymagane jest, by eksperci posiadali udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług). Warunek ten uznawany jest za spełniony, jeżeli w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzili co najmniej trzy projekty w takim zakresie wraz z wdrożeniem ich na rynek. Wskazane jest, aby posiadali doświadczenie w trzech różnych branżach. Jeżeli realizowali projekty tylko w jednej, wówczas ich kwalifikacje będą uznawane tylko w odniesieniu do niej. Nie ma natomiast ograniczeń co do tego, z jakiego regionu Polski, a nawet świata, wywodzi się firma doradcza.

W ramach dofinansowanego projektu doradcy przeprowadzą w firmie audyt wzorniczy i pomogą opracować na jego podstawie strategię, co do dalszych działań. Efektem realizacji strategii musi być wprowadzenie na rynek innowacji wykorzystującej wzornictwo.

Audyt obejmuje m.in.:

● analizę wzorniczą firmy oraz jej otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,

● analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem,

● analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

Konkursy dotacji ogłaszane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tegoroczny nabór prowadzony będzie od 5 września do 5 października. Dostępna pula środków to 5 mln zł.

Drugi etap – inwestycje

Firmy, które z sukcesem zrealizowały projekty w ramach pierwszego etapu dofinansowania, tj. przygotowały strategię wzorniczą, mogą ubiegać się o kolejną pulę wsparcia – tym razem na wdrożenie opracowanej strategii. Tutaj maksymalna wartość dotacji sięga nawet 3 mln zł i może stanowić do 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Wsparcie obejmie:

● usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,

● zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Wnioski o ten rodzaj wsparcia również przyjmowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ich obecny nabór, z pulą dostępnych środków w wysokości 150 mln zł, potrwa do 28 kwietnia 2017 r. Firmy mające już gotową strategię wzorniczą mogą w tym okresie składać wniosek o dofinansowanie w dogodnym dla siebie terminie.

WAŻNE INFORMACJE

Dotacje na wzornictwo

● Źródło: Program Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

● Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl

● Terminy składania wniosków:

– I etap: 5.09–5.10.2016 r.

– II etap: do 28 kwietnia 2017 r.

Wnioski składane są elektronicznie poprzez Generator Wniosków.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Monika Niewinowska