statystyki

Więcej zawodów będzie podlegało Karcie Nauczyciela

21.01.2016, 17:29; Aktualizacja: 21.01.2016, 20:49
nauczyciel, tablica

Głównym tematem spotkania był przygotowany w ministerstwie projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.źródło: ShutterStock

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkała się w czwartek z przedstawicielami trzech największych związków zawodowych działających w oświacie: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych.

Reklama


Reklama


Głównym tematem spotkania był przygotowany w ministerstwie projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Został on 8 stycznia skierowany do konsultacji publicznych. Zakłada on m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla nauczycieli - profesorów oświaty oraz rozszerzenie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności.

"Jest zgoda na projekt rządowy dotyczący likwidacji godzin karcianych i zmian zaproponowanych przez ministerstwo edukacji. Przy okazji rozmów ze związkami zawodowymi okazało się, że spraw do załatwienia jest kilka na już, kilkanaście na +za chwilę+, a kilkadziesiąt w ogóle. Związki zawodowe zadeklarowały, że będą bardzo aktywnie uczestniczyć w debacie społecznej na temat zmian w systemie edukacji" - powiedziała dziennikarzom Zalewska po spotkaniu ze związkowcami.

Jak mówiła, jeśli chodzi o projekt nowelizacji związkowcy postulowali doprecyzowanie uzasadnienia projektu? „Jeśli chodzi o zapisy zmian są one wystarczające i satysfakcjonujące związki" - poinformowała minister.

Pytana, o jakich innych sprawach wymagających najszybszego uregulowania mówili związkowcy Zalewska powiedziała: "Na +już+ jest kwestia objęcia Kartą Nauczyciela nauczycieli w domach dziecka, którzy utracili to prawo w dosyć zadziwiający sposób, jak i kwestia uregulowania pensum pedagogów i psychologów, dlatego, że samorządy mają tu absolutną dowolność i mamy tu w każdym samorządzie inną regulację".

Minister dopytywana, czy można spodziewać się w związku z tym kolejnego projektu nowelizacji Karty, zaznaczyła: "Zadeklarowałam, że dyskusje o dużych zmianach finansowych, czy zmianie filozofii subwencji oświatowej możemy rozpocząć, gdy będziemy debatować o systemie edukacji. To nie może być w oderwaniu".

"W następnym tygodniu będziemy liczyć na ile jesteśmy w stanie udźwignąć zmiany dotyczące logopedów i pedagogów. Jeżeli będzie to bardzo mała zmiana będę lobbowała w Ministerstwie Finansów, żebym mogła takiej zmiany dokonać" - poinformowała Zalewska.

Związkowcom chodzi o nauczycieli zatrudnionych w ośrodkach opiekuńczo-wychowczych, którzy stracili uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2014 r. na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do tego czasu pracujący w placówkach socjalizacyjnych mogli być zatrudnieni w dwojaki sposób: na podstawie Karty Nauczyciela lub na podstawie Kodeksu pracy.

Nauczycielom, którzy utracili status wynikający z Karty, z chwilą gdy stali się pracownikami samorządowymi, obniżono wynagrodzenia, zwiększono dwukrotnie liczby godzin pracy z dziećmi, zmniejszono wymiaru urlopu oraz pozbawiono osiągniętego stopnia awansu zawodowego.

Z kolei psycholodzy, pedagodzy i logopedzi zatrudnieni w szkołach nie mają określonego pensum, czyli obowiązkowego wymiaru godzin pracy z uczniami, w odróżnieniu od psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w poradniach, którzy liczbę godzin mają ustaloną.

Tak zwane godziny karciane (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela) - które zgodnie z projektem noweli mają być zlikwidowane od 1 września tego roku - to dwie godziny w tygodniu, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi przepracować z uczniami, np. prowadząc zajęcia wyrównawcze.

Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. Zostały one wprowadzenia we wrześniu 2009 r. Likwidację godzin karcianych zapowiedziała w expose premier Beata Szydło.

W projekcie zaproponowano też przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty. Tytuł ten przyznawany jest od 2008 r. za całokształt wieloletniej pracy pedagogicznej. Nauczyciel otrzymujący ten tytuł musi wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami. Uroczystość nadania tytułów odbywa się raz w roku w Dniu Edukacji Narodowej. W tym roku uhonorowano w tym tytułem 20 osób.

W projekcie noweli znalazły się również zapisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli i wymogu niekaralności. Proponuje się m.in. wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania.

Zakłada się też rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymóg niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się wobec nich postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnienie. Obecnie przepisy te nie obejmują nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Nie dotyczą też osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. Nowelizacja ma to zmienić.

Reklama


Źródło:PAP

Polecane

Reklama

 • przesortowany(2016-01-22 12:05) Odpowiedz 394

  Co to za związki co kilka lat temu oddały za darmo emerytury po 30 latach - a przecież były to prawa nabyte. Kochani związkowcy --- uczcie się od związków mundurowych i górniczych co to znaczy ochrona pracownicza. Patrząc po wykształceniu to nauczyciele ---wszyscy z wyższym wykształceniem ---- dali się ograć w jednej chwili. I za moment w "nowoczesnej" polskiej szkole pojawią sie 67 letni wuefisci , nauczyciele śpiewu i "babcie" w nauczaniu początkowym uczące wyzwań XXI wieku swoje "wnuczęta" 7 letnie . A ich rówieśnicy ze służb mundurowych i brać górnicza , którą oni uczyli , od wielu lat cieszy się emeryturami

 • mm(2016-01-22 08:37) Odpowiedz 309

  Co z zabranym prawem do nauczycielskich emerytalnych praw nabytych?

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • sos(2016-01-22 11:32) Odpowiedz 234

  Nawet Komorowski (Petru zresztą też) jak mówił o nowych regulacjach w wojsku, czy innych zawodach, to miały one dotyczyć nowozatrudnionych. A w placówkach op.-wych. przyszła Kluzik i nauczycielom z kilkunastoletnim stażem zabrano wszystko... ciekawe czy piszący tu mądrale łatwo pogodziliby się z tym, żeby od jutra dostawali 1/3 pensji. Złamano wtedy wszystkie normy prawa pracy. Bo tak, bo platforma, ci obrońcy demokracji, mieli większość i mogli to zrobić. Więc niech PO i inne Komitety Obrony Du.pków spadają na drzewa!

 • Tomala(2016-01-25 01:52) Odpowiedz 154

  "kolejna patologia" jak chcesz być nauczycielem to zapraszamy. Myślisz, że to taki łatwy kawałek chleba.

 • kolejna patologia(2016-01-21 22:07) Odpowiedz 1444

  Zlikwidowac ten przeżytek jak karta nauczyciela !!! Potem się dziwią że młodzi nie chcą pracować na niezwalnialnych i uciekają z tego kraju

 • Nauczyciel (2016-01-25 16:22) Odpowiedz 131

  Jestem nauczycielka przedszkola prywatnego. Pracuje 40 Godzin tygodniowo za 1900 zł, brak awansu zawodowego, grupa liczy 23 dzieci. Choć Lubie tę pracę i chce pracować w Zawodzie to tak duża liczba godzin, brak wolnego czasu na wyciszenie, regenerację sprawia, że nie mam chęci pracować :( po 5 godzinach w przedszkolu przestaje być efektywna, bo po prostu od hałasu, natłoku, ciągłej uwagi dla dziecka brakuje mi sił, jestem wykonczona po 8 godzinach, po których przychodzę i przygotowuje zajęcia na kolejny dzien. To przekłada się na jakośc wychowania, relacje z dziecmi, rodzicami a wypalenie zawodowe przychodzi po 5 miesiącach. Mam cały czas nadzieje, ze dojdzie do zmian. Nie rozumiem piętnowania zawodu nauczyciela przez, którzy nie byli nawet przez dzień na ich miejscu...

 • Mic(2016-01-22 09:39) Odpowiedz 1120

  Wincyj przywilejów, wincyj kasy, wincyj!!!

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • tata2(2016-01-22 17:10) Odpowiedz 919

  Proponuję Kartą Nauczyciela objąć także rodziców!

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • Do ja sam(2016-01-26 19:12) Odpowiedz 91

  Jestem nauczycielem ( 25 lat stażu), proszę mi wierzyć chcę być w szkole od 7.00 do 15.00, b.często tak się zdarza, chociaż godzin mam w danym dniu cztery. Kochani rodzice, ale zebrania, rady pedagogiczne, dyskoteki itd... też chcę załatwić do 15.00

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • korina(2016-01-29 17:30) Odpowiedz 60

  Uważam, że powinna wrócić możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Podobno prawo nie działa wstecz, a w przypadku nauczycieli, niestety tak. Do pracy z dziećmi potrzebni są ludzie młodzi, pełni energii, a nie zmęczone życiem znerwicowane babcie, otyłe, często z chorymi nogami, oczywiście, kto ma siłę i ochotę powinien móc pracować dokąd chce.

 • ja sam(2016-01-25 20:03) Odpowiedz 69

  Jeśli pracują niby 40 godzin w tygodniu to niech tyle będą w szkole.

  Pokaż odpowiedzi (2)
 • hala(2016-01-28 15:12) Odpowiedz 50

  Ze związkami zawodowymi nauczycielskimi nikt się nie liczy. W latach 90-tych, po strajkach, nauczyciele musieli w sądzie domagać się wypłaty wynagrodzeń potrąconych.Inne grupy zawodowe nie są tak traktowane. Rozpoczynając pracę w zawodzie nauczycielskim 1.09.1981r. myślałam że mając trochę więcej dni wolnych (wakacje), pracując za niską płacę, to chociaż emeryturę nabędę po 30-u latach. Nic z tego, pracować muszę do ponad 62 lat. Myślicie że z takim zapałem, oddaniem jak wcześniej? Naiwna już nie będę!!!

 • Iza(2016-01-25 16:05) Odpowiedz 20

  W naszym kraju nauczyciel jest nauczycielowi nierówny. Kiedy zacznie się głośno mówić o tym, że jest mnóstwo publicznych placówek, gdzie nauczyciele zatrudnieni są na kodeks pracy i mają do wyrobienia w ramach jednego etatu półtora, a czasem nawet dwa razy tyle godzin pracy z uczniami, co nauczyciele w placówce prowadzonej przez samorządy (za niższe wynagrodzenie)? Drogi Rządzie, może warto zadbać także o takich nauczycieli. Zapraszam do refleksji.

 • gość(2016-05-08 22:38) Odpowiedz 10

  Karta nauczyciela powinna być w domach dziecka dla wszystkich wychowawców i dla tych starszych i dla tych młodszych !!!! Bo dlaczego maja ją przywrócić tylko tym starszym , gdzie tu sprawiedliwość !!!! Ja pracuję w domu dziecka i wiem coś o tym zanim zabrali kartę ci starsi mieli przywileje mniej godzin pracy więcej wypłaty , dłuższy urlop i wiele innych a ci młodsi tyrali i tyrają dalej za grosze choć wykonują taką sama pracę jak ci co byli zatrudnieni kiedyś !!!!!! i to jest niesprawiedliwe jeden pracownik traktowany lepiej a drugi gorzej !!!!!!! Wiele osób niezdaje sobie sprawy jak wygląda praca w domach dziecka - wiecznie w pracy 3 zmiany rano , popołudnie , nocki, weekendy , święta !!!!!! nawet jak mamy wolne to dodatkowe godziny a bo trzeba iść na zebranie a to iść do fryzjera, a to do lekarza , a to wycieczke zorganizować żeby dzieci się nie nudziły , często jest tak że mniej czasu spędzamy z własnym dzieckiem niż z tymi w pracy!!!!!!!

  Pokaż odpowiedzi (1)
 • admamalwa(2016-02-12 11:22) Odpowiedz 00

  Dlaczego schorowany stary nauczyciel nie może otrzymać świadczenia kompensacyjnego po badaniu lekarza medycyny pracy? Badanie wykazało brak możliwości pracy w tym zawodzie na tym stanowisku?

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama