Organizacje pacjenckie powinny podejmować inicjatywy, które wspierają działania resortu zdrowia - ocenił w czwartek wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Wskazywał też na rolę organizacji w promowaniu profilaktyki.

Podczas dyskusji poświęconej roli pacjenta w systemie opieki zdrowotnej Pinkas oceniał, że organizacje pacjenckie są rozproszone. Wskazał, że duża część tych organizacji reprezentuje pacjentów cierpiących na jedną, konkretną chorobę. "Według mojej oceny nie ma takiego dobrego, mądrego partnera, dość jednoznacznego, który byłby bardzo reprezentatywny" - powiedział.

Pinkas wskazywał także, że organizacje pacjenckie mogą odegrać znaczącą rolę w informowaniu o potrzebie wykonywania badań profilaktycznych. Wskazał, że w Polsce nadal jest wysoki wskaźnik zachorowań na raka szyjki macicy, czemu mogłyby zapobiegać m.in. obowiązkowe badania w tym kierunku. "Gdybyśmy 10 lat temu zrobili te badania jako obowiązkowe, to prawdopodobnie mielibyśmy zupełnie inną sytuację w tej chwili" - powiedział.

"Może powinniśmy do tego wracać? Może taka inicjatywa pojawiłaby się oddolnie?" - mówił, zwracając się do przedstawicieli organizacji pacjenckich. Zapewnił, że są środki na wykonanie takich badań. Powiedział, że organizacje pacjenckie powinny podejmować rozsądne inicjatywy wspierające działania resortu. Dodał, że powinny one także śledzić pracę ministerstwa i informować o podejmowanych działaniach.

Wiceminister podkreślał też, że pacjenci powinni mieć zaufanie do swoich lekarzy. "W resorcie zdrowia cały czas mówimy o koordynacji opieki i ta koordynacja opieki będzie możliwa tylko wtedy, kiedy będzie przewodnik po systemie: lekarz, pielęgniarka, (...) pracownik służby zdrowia. To zacznie wtedy inaczej funkcjonować" - powiedział.

"Wydaje mi się, że od pracownika ochrony zdrowia należy wymagać znacznie więcej, niż od każdego innego" - powiedział. Podkreślał też potrzebę uwzględniania w programie kształcenia przyszłych lekarzy treści dotyczących komunikacji z pacjentem.

Uczestnicy spotkania oceniali, że głos pacjentów często nie jest słyszalny w dyskusji o kształcie systemu opieki zdrowotnej.

Podkreślano także, że w związku z deficytem pracowników medycznych kształtowanie postaw prozdrowotnych nie powinno być zadaniem jedynie lekarzy i pielęgniarek. Wskazywano np. na rolę, jaką w tym zakresie mogą odegrać media, a także na możliwość wprowadzenia systemowych mechanizmów promujących pacjentów dbających o zdrowie. Mówiono też m.in. o potrzebie współpracy wszystkich podmiotów, które na danym terenie leczą pacjenta.

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP "Zdrowy obywatel, zdrowa Polska" odbywa się w Warszawie w dniach 29-30 września.