Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała w wtorek projekt planu finansowego NFZ na 2017 r. Na świadczenia opieki zdrowotnej przewidziano na przyszły rok ponad 73 mld zł, czyli 3,8 mld więcej niż na bieżący.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej stanowią ok. 95 proc. kosztów Funduszu określonych w projekcie planu finansowego na 2017 r.

NFZ planuje wydać na podstawową opiekę zdrowotną (POZ) 9,8 mld, zaś na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) - 5,6 mld. Na leczenie szpitalne zapisano 31,3 mld - w tym na programy terapeutyczne (lekowe) – 2,9 mld i chemioterapię – 1,2 mld.

Na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień zaplanowano 2,4 mld; na rehabilitację leczniczą - 2,1 mld; na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – 1,3 mld; zaś na opiekę paliatywną i hospicyjną – 599 mln.

Reklama

Plan przewiduje na leczenie stomatologiczne 1,7 mld, na lecznictwo uzdrowiskowe - 656 mln; a na pomoc doraźną i transport sanitarny – 48 mln.

W planie zapisano 189 mln na profilaktyczne programy zdrowotne oraz 7,8 mld na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego oszacowano na 1,8 mld zł.

Reklama

W przyszłorocznym planie we wszystkich województwach zapisano większe niż w tym roku kwoty środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej.

Oddział Dolnośląski ma otrzymać 5,4 mld; Kujawsko-Pomorski – 3,8 mld; Lubelski – 4 mld; Lubuski – 1,8 mld; Łódzki – 4,9 mld; Małopolski – 6,2 mld; Mazowiecki – 10,5 mld; Opolski – 1,7 mld; Podkarpacki – 3,8 mld; Podlaski – 2,1 mld; Pomorski – 4,1 mld; Śląski – 8,8 mld; Świętokrzyski – 2,4 mld; Warmińsko-Mazurski – 2,5 mld zł; Wielkopolski – 6,4 mld a Zachodniopomorski – 3,1 mld zł.

Projekt planu finansowego NFZ opracowuje prezes Funduszu; podstawą jego sporządzenia są prognozy przychodów i kosztów na trzy kolejne lata (czyli w tym przypadku 2017-2019) oraz projekty planów finansowych przekazane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu. Ujmowane w projekcie przychody i odpowiadające im koszty zostały określone w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez Ministerstwo Finansów.