Pacjentów, którzy zgłaszają się na szpitalny oddział ratunkowy, a ich stan nie zagraża życiu, będzie można od razu skierować do podstawowej opieki zdrowotnej. W tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie będzie wymagany kontakt takiego pacjenta z lekarzem. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna powinna działać przy każdym SOR-ze od 1 stycznia 2024 roku.

Zmiany w regułach działania SOR-ów zostały wprowadzone w projekcie Rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Projekt trafił do konsultacji.

Zmiany dotyczą pacjentów, którzy zgłoszą się na SOR-y i w trakcie segregacji medycznej zostaną oznaczeni kolorem zielonym lub niebieskim, czyli jako przypadek stabilny. Jaki będzie los takiego pacjenta na SOR-ze?

Nowe zasady na SOR-ach. Pacjent trafi do POZ bez podpisu lekarza

Przypomnijmy, że pacjenci, którzy trafiają na szpitalny oddział ratunkowy, muszą przejść procedurę triażu, czyli segregacji medycznej. Triażysta ocenia stan pacjenta i decyduje, czy jest on przypadkiem w stanie zagrożenia życia, przypadkiem pilnym, czy też przypadkiem stabilnym (najlżejszym).

Przypadki najpoważniejsze trafiają na pierwsze miejsce w kolejce i tym osobom pomoc udzielana jest najszybciej. Przypadki stabilne - trafiają na koniec kolejki i muszą czekać na swoją kolej często całymi godzinami.

Triaż - oznaczenia pacjentów [KOLORY]

W trakcie segregacji pacjenci oznaczani są kolorami. Każdy kolor związany jest ze stanem pacjenta:

 • Osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia są oznaczane kolorem czerwonym.
 • Przypadki pilne, które powinny zostać przyjęte jak najszybciej, oznaczane są kolorem żółtym.
 • Przypadki stabilne, które nie doświadczają stanu zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, oznaczane są kolorem zielonym lub niebieskim.

Do końca 2023 r. wszyscy pacjenci po przejściu triażu trafiają do gabinetu lekarza dyżurującego na SOR-ze. Gabinetów jest zwykle kilka i przyjmują w nich lekarze różnych specjalności, np. lekarz internista, laryngolog czy chirurg. Triażysta decyduje, do którego lekarza pacjent powinien być skierowany. Od 1 stycznia 2024 r. nastąpią zmiany w zasadach organizacji SOR-ów.

Nowe zasady na SOR-ach od 1 stycznia 2024. Co się zmieni? [LISTA]

Resort zdrowia proponuje zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Na czym polegają zmiany?

 • Pacjent, który trafi na SOR i zostanie zakwalifikowany w triażu jako przypadek stabilny, zostanie przekierowany z SOR-u do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (jeśli trafił na SOR wieczorem, w nocy lub w święta).
 • Pacjent stabilny (nie wymagający konsultacji na SOR-ze) nie będzie musiał czekać na lekarza dyżurnego SOR - od razu będzie mógł udać się do poradni POZ lub NiŚOZ.
 • Do 31 grudnia 2023 roku przy każdym SOR-ze funkcjonować powinien już punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 • Karta segregacji medycznej z odpowiednią adnotacją o braku wskazań do leczenia w SOR będzie dokumentem kończącym pobyt pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym i zyska "status indywidualnej dokumentacji medycznej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej (a więc zastąpi kartę informacyjną z leczenia szpitalnego).
 • Historia choroby stanowiąca wewnętrzną dokumentację medyczną będzie miała ograniczony zakres, zaś do jej zamknięcia nie będzie wymagany podpis lekarza.

Zmiany na SOR-ach. Po co to wszystko?

Zmiany wprowadzone na SOR mają - według autorów nowelizacji - zaoszczędzić czasu zarówno pacjentom, jak i lekarzom.

Jak podkreśla projektodawca, przekierowanie z SOR do POZ nie stanowi odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych w SOR, gdyż taką decyzję nadal podjąć może tylko lekarz.

Zmiany na SOR-ach od 1 stycznia 2024. Kto dokonuje segregacji?

Pacjentów trafiających na SOR ocenia i porządkuje pod kątem pilności udzielenia pomocy medycznej tzw. triażysta. Pełnić jego obowiązki może:

 • pielęgniarka systemu ratownictwa medycznego
 • ratownik medyczny lub
 • lekarz systemu ratownictwa medycznego.

W praktyce rzadko kiedy funkcję triażysty pełni lekarz. Stąd niektórzy medycy mają obawy, czy nowy system przekierowywania pacjentów stabilnych bez konsultacji lekarskiej, nie sprawi, że stan pacjenta może zostać błędnie oceniony przez triażystę. I w efekcie pacjent z POZ może znowu wrócić na SOR.