Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Ustawa dotyczy poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości.

Celem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej było wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany uregulują kwestie jakości. Projekt dotyczy wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, autoryzacji, akredytacji i rejestrów medycznych.

Wdrożenie rozwiązań doprowadzić ma – jak podnoszą autorzy regulacji – m.in. do poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości; poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych oraz uzyskania porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki.

Magdalena Gronek

mgw/ joz/