Krzysztof Bukiel - przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy - mówi, że współczuje Konstantemu Radziwiłłowi, bo minister zdrowia nic sam nie może zrobić. Podkreśla, że kluczowe decyzje podejmuje premier. Doktor Konstanty Radziwiłł ma być nowym ministrem zdrowia.

Doktor Krzysztof Bukiel uważa, że funkcja ministra zdrowia jest bardzo niewdzięczna. Według niego, Konstanty Radziwiłł będzie musiał teraz mówić to, co wcześniej krytykował, a nawet z czego by się śmiał. Przypomniał, że przyszły minister jeszcze niedawno mówił, że lekarz powinien zarabiać na etacie trzy średnie krajowe, albo, że nakłady na opiekę zdrowotną powinny wzrosnąć do 6 procent PKB. Zastanawia się, czy jest możliwe, aby PiS pozwolił mu realizować wszystko to, co wcześniej uważał za właściwe.

Według doktora Bukiela, doktor Konstanty Radziwiłł powinien w pierwszej kolejności uporządkować kwestię wypisywania leków refundowanych. Według niego, można zrobić to bez dodatkowych nakładów. Chodzi o to, aby lekarze nie bali się wypisywać recept refundowanych, a pacjenci otrzymywali potrzebne leki ze zniżką. Ma nadzieję, że nowy minister uporządkuję tę kwestię.

Doktor Konstanty Radziwiłł jest obecnie wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.