Opiekę nad dziećmi, które trafiają do Budzika, sprawowali dotychczas neurolodzy i specjaliści rehabilitacji medycznej. Klinika wnioskowała jednak do ministra zdrowia i NFZ o możliwość zatrudnienia dodatkowo pediatrów, ponieważ jej podopieczni oprócz ciężkiego niedotlenienia mózgu mają często różnego rodzaju infekcje i chorują na zapalenie płuc. Zmiana prawa pozwoli na utworzenie w placówce dwóch dodatkowych etatów dla specjalistów dziecięcych.
Dzięki noweli zostanie też poszerzony zakres konsultacji, jakie przysługują podopiecznym kliniki. NFZ płacił dotychczas za porady anestezjologa, audiologa, chirurga, pediatry, psychiatry, urologa i ortopedy, a obecnie także laryngologa.
– Zmiana była niezbędna, bo 80 proc. naszych podopiecznych funkcjonuje z rurką tracheotomijną – tłumaczy Andrzej Lech, prezes Kliniki Budzik.
Placówka zapewnia rehabilitację 15 pacjentom. Jej budowa została sfinansowana przez Fundację „Akogo?” Ewy Błaszczyk. Od 2013 r. Budzik realizuje program zdrowotny finansowany przez NFZ. Do leczenia kwalifikowane są dzieci do 18 lat, pozostające w śpiączce przez rok od urazu, np. wypadku komunikacyjnego, lub 6 miesięcy, jeśli wystąpiła ona z innych przyczyn. Terapia trwa przez rok, z możliwością wydłużenia jej o trzy miesiące.
Etap legislacyjny
Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie 14 października 2015 r.