Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann powiedział, że trzeba znaleźć takie rozwiązania, które zapewnią choremu dostęp do świadczeń, które mu się należą. Dodał, że resort czeka na pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału i wtedy przygotuje analizę prawną. Jakie zmiany legislacyjne są potrzebne, aby wprowadzić nowe rozwiązania. Być może będzie potrzebna zmiana ustawy czy zarządzenia prezesa NFZ. Zdaniem Neumana, takich informacji może udzielać dyrekcja placówki czy NFZ.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że lekarz, który powołuje się na klauzulę sumienia nie musi wskazywać innego lekarza lub placówki, gdzie dany zabieg można wykonać. Ma obowiązek jednak powiadomić o tym przełożonego. Jawne więc mają będą informacje, że w dany szpital czy przychodnia nie wykonuje określonych świadczeń.