Uniwersytet Opolski zamierza być kolejną niemedyczną uczelnią kształcącą lekarzy. Pierwszych studentów chce przyjąć w roku akademickim 2017/2018.

Aspiracje uczelni poparł sejmik opolski – radni w przyjętej jednogłośnie rezolucji stwierdzili, że utworzenie kierunku lekarskiego przyczyni się do wykształcenia lekarzy, którzy odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie na fachową opiekę medyczną.Odwróci to też negatywne trendy demograficzne wśród medyków w regionie.
Aby stworzyć kierunek lekarski, uczelnia potrzebuje sześciu samodzielnych pracowników, czyli profesorów i doktorów habilitowanych oraz ośmiu pracowników z tytułem doktora. UO ma już taką kadrę. Natomiast laboratoria zamierza utworzyć za pieniądze z UE, a dzięki porozumieniu z samorządem będzie mogła wykorzystywać bazę opolskich szpitali podlegających marszałkowi.
Już w październiku studia stacjonarne na kierunku lekarskim uruchomią trzy inne uczelnie niemedyczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Zielonogórski. Łącznie przyjmą one na medycynę 195 osób.